ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 a žádosti našeho přepravce České pošty s.p., podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto je možná pouze bezhotovostní platba předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci. Více ZDE 

Děkujeme za pochopení.

hnědá skvrnitost listů hrušně (Diplocarpon mespili)

1-5 z 5
hnědá skvrnitost listů hrušně
Diplocarpon mespili (teleom.) - Entomosporium mespili (anam.)

říše: houby (Fungitřída: Leotiomycetes čeleď: Dermataceae

další názvy: hnědá skvrnitost listů

vědecká synonyma: Diplocarpon maculatum, Diplocarpon soraueri, Entomopeziza mespili, Entomopeziza soraueri, Entomosporium maculatum, Fabraea maculata, Stigmatea mespili, Xyloma mespili

Hostitelské spektrum
Hrušeň (Pyrus sp.), kdouloň obecná (Cydonia oblonga). 
Popis patogenu
Houba vytváří dva typy spor. Askospory jsou bezbarvé, dvoubuněčné, podlouhle vejčité až kyjovité, někdy zakřivené, slabě zaškrcené přepážkou. Konidie jsou 4–5 buněčné, tvořené 2 základními velkými buňkami stojícími v podélné ose nad sebou a 2 nebo více buňkami malými, které stojí po stranách zleva i zprava mezi buňkami většími. Konidie jsou opatřeny 3–4 niťovitými výrůstky.
Příznaky napadení
Na infikovaných listech se objevují nepravidelné, hnědočervené později hnědé skvrny. Jejich počet postupně narůstá, často splývají do větší nepravidelné plochy. Napadené listy se deformují, usychají a opadávají. Předčasný opad může způsobovat slabé přírůstky i nové obrůstání a zvyšuje riziko namrzání.
Životní cyklus
Houba přezimuje ve spadaných listech, kde se v plodničkách vyvíjejí vřecka s askosporami. Zároveň přezimuje i konidiové stádium, takže na jaře dochází k primárním infekcím jak askosporami, tak konidiemi. Během vegetace se na hnědých skvrnách na listech vytvářejí konidie, které se mohou šířit po celou dobu vegetace, hlavně během příznivého (teplé a deštivé) počasí. 
Hospodářský význam
Choroba může způsobovat významnější škody hlavně v ovocných školkách, v produkčních výsadbách, kde je prováděno ošetřování proti strupovitosti se vyskytuje jen sporadicky. 
Provádění ochranných opatření
K nechemickým zásahům patří likvidace opadaných listů. Silně náchylné odrůdy lze od jara ošetřovat kontaktními fungicidy. Pokud se hrušeň ošetřuje proti strupovitosti, je výskyt hnědé skvrnitosti listů zanedbatelný. K ošetření lze použít mancozeb, metiram, captan, dodin.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.