Najdete nás na Facebooku

Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

fytoftorová krčková hniloba jahodníku (Phytophthora cactorum)

fytoftorová krčková hniloba jahodníku
Phytophthora cactorum

říše: Chromista třída: Peronosporomycetes čeleď: Peronosporaceae

další názvy: fytoftorová hniloba rhizomů a plodů jahodníku

vědecká synonyma: Peronospora cactorum, Phloeophthora cactorum, Phytophthora fagi, Phytophthora omnivora

Hostitelské spektrum
Široce polyfágní a velmi variabilní druh, napadající celou řadu pěstovaných i divoce rostoucích rostlin především z bývalé čeledě růžovitých. Významným hostitelem je jahodník zahradní. Odolné odrůdy jsou ´Elsanta´, ´Honeoye´, ´Darselect´, ´Korona´, ´Pegasus´, ´Senga Sengana´, ´Tenira´ aj. 
U jabloně, hrušně a dalších dřevin napadá patogen kořenové krčky, následně dochází k chřadnutí a odumírání stromů. Napadá zejména buk lesní, ale i okrasné dřeviny – např. pěnišníkRhododendron sp.
Příznaky napadení
Nejmladší listy se zbarvují šedozeleně a často náhle vadnou. Následně vadnou a hynou celé rostliny. Charakteristické je hnědé zbarvení a rozpad pletiv krčku. U sazenic často počíná infekce od zbytku stolonu. Napadená pletiva jsou zpočátku vodnatá a světle hnědá. Později se zbarvují intenzivně hnědě. Plody mohou být infikovány po celou dobu vývoje. Na plodech se zbarvují postižené části hnědě nebo zůstávají zelené s hnědým okrajem. Po rozšíření hniloby celé plody hnědnou, mají drsný povrch a kožovitý charakter. Při napadení zralých plodů jsou barevné změny méně výrazné od hnědavé po tmavě fialovou. Zelené i zralé plody usychají a mumifikují. Napadené plody mají nepříjemnou vůni a chuť.
Životní cyklus
Přetrvávají plodničky oospory, které se vytvářejí v pletivu napadených částí a mycelium v pletivu napadených rostlin. Na jaře oospory po zvlhčení klíčí a na sporangioforech se diferencují zoosporangia. Ty klíčí a zoospory infikují vnímavé části rostlin. K infekci je nezbytné ovlhčení. Optimální teplota pro infekce je 21 °C. Za vlhka se tvoří sporangia na napadených plodech již 5 dní po infekci. Maximální produkce sporangií je při teplotě 15–25 °C (optimum 20 °C). Sporangia se rozšiřují především vodou. V napadených pletivech se tvoří oospory. Po rozkladu se dostávají do půdy, kde přetrvávají po řadu let. 
Onemocnění se šíří zejména za teplých a vlhkých period. Vyšší teploty podporují vývoj onemocnění a deficit vody projev vadnutí rostlin. Nejčastěji se s příznaky poškození rostlin setkáváme v období největší potřeby vody, tj. mezi kvetením a sklizní. Náchylnější k napadení jsou FRIGO sazenice.
Hospodářský význam
Za příznivých podmínek pro výskyt může onemocnění způsobit významné hynutí rostlin i přímé poškození plodů. Napadeny bývají především starší porosty.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Základem ochrany jsou preventivní opatření. Významné je především použití zdravé sadby a vyloučení rizikových a zamořených pozemků, dodržování zásad střídání plodin a úprava vodního režimu stanoviště, zkrácení doby trvání porostů a průběžné odstraňování a likvidace napadených rostlin.
Chemická ochrana rostlin
Chemicky se ošetřuje sadba (namáčení) nebo mladé porosty (zálivka).
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava