ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

eutypióza (Eutypa lata)

eutypové odumírání révy vinné
Eutypa lata (teleom.) - Libertella blepharis (anam.)

říše: houby (Fungitřída: Sordariomycetesčeleď: Diatrypaceae

další názvy: bradavkatka rozložená

vědecká synonyma: Cryptosphaeria crepiniana, Cryptosphaeria myriocarpa, Cytosporina lata, Cytosporina ribis, Cytosporina rubescens, Diatrype lata, Diatrype macrothecia, Diatrype milliaria, Eutypa ambigua, Eutypa armeniacea, Phomopsis ribis, Valsa prunastri

Hostitelské spektrum
Patogen patří mezi vřeckaté houby, parazituje na kmíncích a hlavách révy vinné Vitis vinifera a jejich kříženců. Může však parazitovat ve dřevě mnoha druhů listnatých dřevin a ovocných druhů. Zdrojem inokula mohou být vinice s napadenými keři. 
Protože patogen napadá i jiné dřeviny, nelze však vyloučit, že askospory původce mohou být přeneseny na révu vinnou i z napadených křovin a stromů rostoucích v blízkosti vinic.
Příznaky napadení
Choroba postihuje celý keř nebo jednotlivé části keře (ramena) a vyvíjí se pozvolna několik let. Zpočátku je obtížné nalézt příznaky napadení. V primární fázi některé letorosty zaostávají v růstu a listy jsou menší. V pokročilém stadiu choroby jsou letorosty zkrácené, s výrazně zmenšenými a světlejšími listy. V konečné fázi choroby se vyskytují metlovité výhony s extrémně zkrácenými internodii a malými, nahloučenými a deformovanými listy. Listy jsou chlorotické, světle žluté barvy s nekrotickými nervy a okraji. Květenství silně sprchávají, hrozny menší, řídké s nestejnoměrně vyvinutými, jen ojedinělými bobulemi. 
Již v primární fázi napadení lze objevit pod borkou na starých řezných ranách odumřelé zóny, které zasahují hluboko do dřeva. Na příčném řezu jsou viditelné jako hnědě zbarvené sektory, nejčastěji ve tvaru klínu. V konečné fázi choroby vyrůstá jen několik deformovaných výhonů, přičemž hlava keře je již ze značné části odumřelá. Příznaky se nezesilují plynule. Po několik let se může zdát, že patogen je v klidovém stadiu, teprve později se objeví příznaky konečného stadia. Z odumírající báze kmínku mohou prorůstat očka, z nichž se vyvíjejí letorosty bez příznaků napadení. Příznaky, které jsou viditelné na letorostech, listech a květenstvích jsou způsobeny toxiny vylučovanými houbou do dřeva a rozváděnými cévními svazky po rostlině.
Životní cyklus
Patogen se šíří pohlavním způsobem askosporami, které se diferencují ve vřeckách v plodnicích - peritheciích. Perithecia jsou uložena v černé krustě pokrývající napadené dřevo. Vznikají však až v pokročilé fázi napadení a odumření značné části dřeva. K vývoji plodnic je nezbytná velmi vysoká vzdušná vlhkost. Proto se nacházejí zejména v blízkosti půdy. Za deště jsou askospory uvolňovány z vřecek perithecia a jsou roznášeny větrem. Plodnice jsou schopny produkovat askospory déle než 5 let, tzn. že představují trvalý zdroj infekce. Choroba se vyznačuje velmi dlouhou inkubační dobou. Až za několik let po infekci se objeví první příznaky a po několika dalších letech plodničky. Nepohlavní forma rozmnožování je sice známa, avšak málo významná.
Hospodářský význam
Choroba se vyskytuje především ve starších, v minulosti mrazem poškozených nebo též v zanedbaných vinicích. Patogen napadá především starší rostliny a ty, u nichž vznikají při řezu velké rány. V poslední době se choroba objevila na starých keřích, kde při změně vedení bylo nutné provést zmlazení (zpětný řez).
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Ochrana je zaměřena na preventivní opatření.  
Základním předpokladem je odstranění všech zdrojů infekce z vinic. Z vinic je nutné odstranit všechny odumírající a odumřelé keře révy vinné. Důležitý je vhodný termín provádění řezu, minimalizace poranění keřů. Pokud se provádí zpětný řez, je nezbytné ošetřit čerstvé řezné rány a chránit je před klíčícími sporami patogenu. Pokud dochází k obrůstání z hlavy nebo báze kmínků, je možno zapěstovat nové kmínky.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.