Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech dosahuje II. fáze


Rádi bychom upozornili na silnou druhou generaci zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech - která aktuálně decimuje keře po celém území ČR. Na keřích lze nalézt housenky různých stádií od 1 cm až po 3 cm, ojediněle i ve fázi kukly. Housenky se drží uvnitř keře, je tedy třeba keře prohlížet velmi pečlivě. V případě nálezu je třeba ihned zakročit a provést postřik. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata.

čočka kuchyňská (Lens culinaris)

čočka kuchyňská
Lens culinaris

čeleď: bobovité (Fabaceae)

další názvy: čočka jedlá

vědecká synonyma: Ervum lens, E. dispermum, Cicer lens, Lathyrus lens, Lens vulgaris, L. sativa, Vicia lens

Popis
Jednoletá bylina s přímou tenkou lodyhou, která se větví a dorůstá výšky 40(–100) cm. Sudozpeřené listy mají obvykle 3–7 párů lístků. Dolní listy jsou zakončené hrotem, zatímco horní úponkou. Květenství se skládá až ze 3 bílých až namodralých květů. Stopka květenství má stejnou délku jako podpůrný list. Zploštělé lusky jsou lysé a mají 1–2 semena, která jsou hnědá a lysá.
Nároky na stanoviště
Pěstování čočky vyhovují sušší oblasti s průměrnými srážkami do 500 mm (max. 550 mm/rok) a s průměrnými ročními teplotami v rozmezí 8–9 °C. Z hlediska půdních nároků jsou vhodné lehké, hlinitopísčité nebo písčitohlinité půdy s dostatkem vápníku (neutrální až slabě zásaditá reakce).
Časté choroby
Fusariové vadnutí čočky (Fusarium oxysporum f. sp. lentis), fusariová krčková a stonková hniloba čočky (Fusarium spp.), strupovitost čočky (Didymella lentis).
Častí škůdci
Listopasi (Sitona spp.), obaleč hrachový (Cydia nigricana), plodomorka čočková (Contarinia lentis), třásněnka hrachová (Kakothrips pisivorus).
Zaplevelení
Čočka je k zaplevelení pozemku velmi citlivá, jelikož její počáteční růst je pomalý a celkový vzrůst porostu nízký.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 

 

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava