ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

červená hniloba kořenů jahodníku (Phytophthora fragariae)

1-7 z 7
červená hniloba kořenů jahodníku
Phytophthora fragariae var. fragariae

říše: Chromista třída: Peronosporomycetes čeleď: Peronosporaceae

další názvy: fytoftorová hniloba kořene, růžová hniloba kořene jahodníku

Hostitelské spektrum
Houba napadá především jahodník zahradní, jahodník obecný a další druhy rodu jahodník. Výrazné jsou rozdíly v náchylnosti odrůd. V našich podmínkách se projevily jako náchylné především odrůdy ´Dagmar´, ´Elista´, ´Elsanta´ a ´Elvira´.
Příznaky napadení
Příznaky obvykle pozorujeme až ve 2. roce po výsadbě. V 1. roce jen pokud byla použita infikovaná sadba. Intenzita projevu závisí od míry poškození kořenového systému. Rostliny se silně poškozenými kořeny jsou zakrslé, mají kratší řapíky a květní stopky a za teplého počasí vadnou. Mladé listy jsou šedé až modrozelené, starší listy se obvykle zbarvují do červena. Rostliny neplodí, pokud mají plody, plody jsou malé. Mají méně odnoží, ty často odumírají. Nejčastěji jsou nejdříve napadány kořenové špičky. Kořeny odumírají od špičky ke krčku rostliny. 
Specifickým symptomem je červené zbarvení centrálního kužele kořenů. Červené zbarvení je nápadné zejména v chladné půdě. Rostliny postupně hynou. Výskyt onemocnění je často v ohniscích.
Životní cyklus
Přetrvávají oospory v pletivu napadených částí rostlin a v půdě a podhoubí v napadených kořenech. Oospora za vhodných podmínek klíčí, vytváří se sporangiofor, na němž se diferencují sporangia se zoosporami. Na napadených částech rostlin vyrůstají sporangiofory se zoosporangiemi. Zoospory vyvolávají další infekce. Tvorba sporangioforů a zoosporangií i uvolňování zoospor je největší za vlhkého a chladnějšího počasí (teploty pod 10 °C, probíhá již od 1–2 °C). Vlhké a chladnější počasí podpoří fruktifikaci, uvolňování a distribuci zoospor. Zoospory jsou rozšiřovány vodou a při vyschnutí rychle hynou. K infekcím dochází opět především za chladného a vlhčího počasí. Infikovány jsou nejčastěji kořenové špičky. Krátce po infekci začínají odumírat. V napadených pletivech se vytvářejí oospory, ty se po rozkladu kořenů uvolňují do půdy, kde zůstávají vitální po několik let. 
Onemocnění se vyskytuje především na těžších, vlhkých a zamokřených půdách. K šíření dochází za chladných a vlhkých period, které podporují fruktifikaci, uvolňování a distribuci zoospor a infekcí. Zoospory jsou rozšiřovány vodou, při vyschnutí rychle hynou. Parazit je obvykle zavlékán na nové lokality infikovanou sadbou. Další možnosti šíření představují kontaminací půda nebo zálivková voda.
Hospodářský význam
Velmi škodlivé onemocnění jahodníku, které zapřičiňuje výrazné snížení výnosu, bývá příčinou ohniskového hynutí rostlin a předčasné likvidace porostů.
Nový

Flowbrix 5 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
2 890,00 Kč s DPH
Nový

Flowbrix 10 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
4 980,00 Kč s DPH
Nový

Flowbrix 20 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
9 820,00 Kč s DPH