ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

bakteriální spála růžovitých (Erwinia amylovora)

1-19 z 19
bakteriální spála růžovitých
Erwinia amylovora

třída: Gammaproteobacteria řád: Enterobacteriales čeleď: Enterobacteriaceae

další názvy: bakteriální spála, bakteriální spála růžokvětých, bakteriální spála jabloňovitých

Hostitelské spektrum
Polyfágní bakterie s velmi širokým hostitelským okruhem. Napadá rostliny z čeledi růžovitých (Rosaceae), hlavními hostiteli jsou hrušeň (Pyrus spp.), jabloň (Malus spp.), kdouloň (Cydonia spp.), mišpule (Mespilus spp.), jeřáb (Sorbus spp.), kdoulovec (Chaenomelesspp.), skalník (Cotoneaster spp.), hloh (Crataegus spp.), hlohyně (Pyracantha spp.), muchovník olšolistý (Amelanchier alnifolia), muchovník kanadský (A. canadensis) a blýskavka Davidova (Stranvaesia davidiana). Ve volné přírodě napadá hlavně hloh. 
Významné jsou rozdíly v náchylnosti jednotlivých druhů i odrůd. Z odrůd hrušní jsou např. velmi náchylné ’Clappova’, ’Williamsova’ a ’Konference’, z odrůd jabloní ’Coxova’, ’Gloster’, ’James Grieve’, ’Jonathan’ a ’Idared’.
Příznaky napadení
Napadeny mohou být všechny nadzemní části rostlin. Společným příznakem napadení zelených rostlinných částí jsou vodnaté, postupně se zvětšující skvrny, zavadání a zasychání postižených částí. Poškozené letorosty se hákovitě ohýbají, hnědnou a černají, usychají a zůstávají dlouhodobě v korunách stromů. Napadené dřevní části se zbarvují ocelově šedě, postupně se na okrajích propadají a ohraničují se od zdravého pletiva. Dochází k odumírání plodonosného obrostu, větších větví i celých stromů. Za příznivého (vlhkého a teplého) počasí pozorujeme na postižených částech bělavé až jantarové kapičky bakteriálního exudátu. S projevem onemocnění se nejčastěji setkáváme v období po odkvětu a koncem léta.
Životní cyklus
Bakterie přezimuje v pletivu napadených dřevních částí. Na jaře se na postižených částech vytváří bakteriální exudát a především v době kvetení dochází k infekcím. Bakterie pronikají přes bliznu a čnělku do semeníku a květními stopkami do dřevních částí stromů. Za příznivých podmínek se vytvářejí na postižených částech kapičky bakteriálního exudátu, který je zdrojem dalšího šíření. Bakterie mohou přetrvávat epifyticky v korunách stromů. 
K infekcím dochází především za teplého a vlhkého počasí. Optimální teploty pro šíření jsou v rozmezí 21–28 °C. Bakterie jsou přenášeny opylujícím hmyzem včetně včel, ostatními živočichy, pylem, větrem (bakteriální provazce) a vodou. K šíření může docházet také napadeným množitelským a výsadbovým materiálem. Do rostlinných pletiv pronikají bakterie především přirozenými otvory (hydatody, lenticely, nekutinizovaná pletiva blizny) nebo při poranění. K infekcím dochází především v době kvetení a v závěru léta.
Hospodářský význam
V ČR a EU je Erwinia amylovoraregulovaným (karanténním) škodlivým organismem. Bakteriální spála jabloňovitých je velmi nebezpečná choroba, která za příznivých podmínek pro šíření způsobuje významná poškození až hynutí stromů. Patogen má pro šíření na území ČR vhodné klimatické podmínky a navíc se zde pěstuje velké množství náchylných hostitelských rostlin. V současné době je rozšířen po celém území ČR. 
Podle platné právní úpravy musí být podezření na výskyt ohlášeno Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému nebo obecnímu úřadu. Ověřené výskyty se likvidují a v oblastech výskytu jsou vyhlášena karanténní opatření, která mají zabránit dalšímu šíření onemocnění.

  

Bakteriální spála jabloně Příznaky poškození jabloně bakteriální spálou

Flowbrix 1 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
695,00 Kč s DPH

Flowbrix 5 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
2 890,00 Kč s DPH

Flowbrix 10 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
4 980,00 Kč s DPH

Flowbrix 20 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
9 820,00 Kč s DPH

Myco-Sin 10 kg

Pomocný prostředek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
4 020,00 Kč s DPH

Myco-Sin 25 kg

Pomocný prostředek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
7 575,00 Kč s DPH