Ochrana osobních údajů

Vážení nakupující,

prohlašuji, že tyto webové stránky neshromažďují žádné osobní údaje pomocí skrytých aplikací ani jiných scriptů. Nepoužívám cookies za účelem získání informací o uživatelích. Nepřebírám však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na svých stránkách případně odkazuji. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté; jsou označeny tak, aby bylo zřejmé, že jde o externí linky. Neshromažďuji žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím objednávkového a registračního formuláře. Veškeré údaje, které případně zadáte do formuláře mají pro mne důvěrnou povahu a slouží pouze k poskytnutí Vámi požadovaných informací a dokončení obchodního případu. Tyto údaje nebudou v žádném případě poskytovány třetím stranám s výjímkou přepravce. Nakládání s těmito údaji již dále nepokračuje a jsou zničeny. Zavazuji se k plnému respektování ustanovení všech zákonných pravidel upravujících nakládání s osobními údaji, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zabezpečím, aby v žádném případě nedošlo k porušení těchto ustanovení a nedošlo tak k narušení Vaší důvěry v náš web.

Shromažďování a použití údajů

Můj poskytovatel připojení k Internetu, který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon. Když prohlížíte nebo stahujete obsah mých webových stránek, nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace.

Mgr. Lenka Žáčková

Jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00052716 Vyplněním formuláře se svým jménem a adresou dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou bezpečně uložené a nejsou předávány třetí straně.

Výňatek ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění:

§13 Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů

(1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin. 
  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.

 

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Zboží zasíláme do ČR