Mapa ČR s výskytem škůdců

Mapa ČR s výskytem škůdců

POČASÍ V ČR NA 3 DNY

Počasí

Svilušky (Panonychus ulmi)

Najdete zdePříznaky: Na jaře, při rašení se na peckovinách projevuje z roztočů škodlivě především sviluška ovocná. V předjaří se kontroluje výskyt karmínově červených vajíček této svilušky na větvích stromů. Prahem škodlivosti u třešní a višní je výskyt 1000 vajíček svilušky ovocné na vzorku 20 větviček o délce 20 cm. V případě slivoní je prahem škodlivosti 1200 vajíček svilušky ovocné na 1 m tříletých větví. Později za vegetace se ve škodlivých množstvích může vyskytnout jak sviluška ovocná, tak sviluška chmelová. Při hodnocení prahu škodlivosti se jednotlivé druhy nerozlišují. Prahové hodnoty u peckovin po odkvětu jsou následující:

Slivoně: výskyt svilušek (larev i dospělců) na 60 a více procentech listů
Meruňky a broskvoně: výskyt nejméně 4 svilušek v průměru na jednom listu při hodnocení vzorku 50 listů

Vážným problémem je rezistence svilušek k mnoha akaricidům. Účinnou ochranou je vysazení dravých roztočů, především druhu Typhlodromus pyri a ochrana přirozeně se vyskytujících predátorů. 

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin. 
  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.

 

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Zboží zasíláme do ČR