Mapa ČR s výskytem škůdců

Mapa ČR s výskytem škůdců

POČASÍ V ČR NA 3 DNY

Počasí

Sviluška chmelová (Tetranychus urticae), Sviluška ovocná (Panonychus ulmi)

Najdete zdePříznaky: na napadených listech se tvoří podél listové žilnatiny žluté difuzní skvrny. Listy hnědnou, kroutí se a poměrně rychle usychají. Ze spodní strany listů lze pozorovat povlak jemné pavučinky.

Sviluška chmelová přezimuje jako oplodněná samička pod kůrou stromů a v suché trávě. Na jaře klade vajíčka na spodní stranu listů, kde se zdržuje během celého života. Hostitelskými rostlinami jsou téměř všechny druhy pěstované v zahradách a sklenících. Jedná se o škůdce malých rozměrů (délka těla 0,4 - 0,6 mm) a pouhým okem je téměř nepozorovatelný. O poškození sviluškou je nutno se přesvědčit důkladnou prohlídkou spodní strany listů, při které je třeba hledat pavučinku, popř. s použitím lupy jednotlivé svilušky, které se jeví jako velmi drobní "pavoučci".

Při silném výskytu svilušky ovocné mají napadené stromy šedavé listy, které se následně zabarvují do bronzové barvy. Listy se mohou stáčet, usychat a opadávat. Během zimního období je možné pomocí lupy okolo pupenů a na větvích stromů pozorovat drobná přezimující vajíčka. Nejvíce bývají napadené mladé, ještě rašící listy, které od okrajů listové čepele odumírají. Přezimuje pomocí vajíček okolo pupenů na větvích stromů. Na jaře v období rašení se z vajíček líhnou larvy, které sají nejdříve na pupenech, následně na rozvíjejících se listech. Během vegetace kladou samičky letní vajíčka, z kterých se líhnou další generace svilušek. V našich podmínkách může mít 5-6 generací. Koncem léta dochází ke kladení zimních vajíček, kterými sviluška přezimuje. Škody způsobené sviluškou obecnou jsou větší zejména v suchých letech při častějším používání insekticidů ze skupiny organofosfátů, které ničí její přirozené nepřátele. Dospělí jedinci svilušky ovocné na rozdíl od svilušky chmelové nespřádají pavučinky. Usychání listů může být i důsledkem fyziologických poruch a virových chorob. O poškození sviluškami je proto potřebné přesvědčit se důkladnou obhlídkou spodní strany listů. 

Příznaky poškození listu sviluškou Sviluška

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin. 
  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.

 

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Zboží zasíláme do ČR