Sviluška chmelová (Tetranychus urticae), Sviluška ovocná (Panonychus ulmi)

Najdete zdePříznaky: listy napadených rostlin mezi žilkami žloutnou, případně se zbarvují rezavě hnědě. Při silném poškození napadená místa odumírají a pletivo listu se trhá. Na spodní straně listu jsou jemné „pavučinky“, v nichž jsou asi 0,5 mm velcí, žlutozelení roztoči, sklovitě bílá drobná vajíčka a černé kuličky trusu. Hladinou škodlivosti, vyžadující ochranný zásah, jsou na révě asi 4 dospělci v průměru na list. Škodí jak přímým sáním, tak vylučováním jedovatých slin. Ve vinicích se sviluška chmelová zpravidla namnoží na bylinách v podrostu, především na svlačci, odkud po okopávce či aplikaci herbicidu přechází na révu (Sviluška chmelová).

Najdete zdePříznaky: kolem prvých pupenů u báze letorostů a v prasklinách dvouletého dřeva jsou karmínově červená, drobná (0,15 mm), cibulkovitá vajíčka. Nejčasněji rašící lístky zůstávají malé, špičky okrajů listové čepele odumírají. Po obou stranách listů jsou pod lupou viditelné drobné (0,4 mm), karmínově červené larvy. Později za vegetace listy žloutnou a mezi žilkami nekrotizují. Dospělci nepředou pavučinky. Při masovém napadení může sviluška ovocná výrazně poškodit révu během rašení. Hladinou škodlivosti na révě je výskyt 15–20 vajíček svilušky ovocné v průměru na jedno očko. Hodnotí se 20 vzorků jednoletého dřeva se 6 bazálními očky a 10 cm dvouletého dřeva. Réva není příliš vhodnou hostitelskou rostlinou a příčinou masivního napadení vinic bývá vždy zdecimování užitečných organismů ve vinici aplikací neselektivních insekticidů, spojené případně s nevhodným přehnojením dusíkem (Sviluška ovocná).

Příznaky poškození listu sviluškou Příznaky poškození listu sviluškou

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin. 
  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.

 

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Zboží zasíláme do ČR