Pěstování Řepky olejky

Najdete zdeŘepka je surovina pro výrobu oleje, kdy odpadem jsou pokrutiny. Biomasa se využívá jako zelené či hnojení, zdroj obnovitelné energie. Je také významnou medonosnou plodinou. Zhruba 10 % produkce řepkového semene se zpracovává v chemickém průmyslu – oleochemii. Rozkladem olejů a tuků, hydrolýzou nebo alkoholýzou se získává glycerol (představuje 11 % výtěžku  při štěpení olejů), vyšší mastné kyseliny, jejich soli a estery, vyšší mastné alkoholy a aminy, oligomerní mastné kyseliny. Tyto se pak využívají při výrobě plastických hmot, pryskyřic, laků, emulgátorů, umělých vláken, mazacích prostředků, farmaceutických výrobků a v kosmetice. Složení mastných kyselin v  řepkovém semeni lze šlechtěním významným způsobem měnit, a to dává oleochemii do budoucna velké možnosti.

Kalendář výskytu chorob a škůdců řepky

Škodlivý činitel

Měsíc
I. - II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. - XII.
Nádorovitost košťálovin                  
Houbové choroby                  

 

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin. 
  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.

 

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Zboží zasíláme do ČR