Mapa ČR s výskytem škůdců

Mapa ČR s výskytem škůdců

POČASÍ V ČR NA 3 DNY

Počasí

Obaleč jablečný, slupkoví a pupenoví obaleči

Najdete zdePříznaky: hnědočervené housenky (o. pupenový) se objevují v srpnu a v září především v místech, kde listy přiléhají k plodům. Na plodech způsobují typická mělká poranění slupky. Škodlivost je významnější na jaře, kdy housenky napadají rašící pupeny. Obaleč jsou původci červivosti jádrového ovoce. Většinou je tato vada jádrového ovoce, především jablek a hrušek, zjevná. Červivé plody předčasně dozrávají a oproti ostatním se nápadně dříve vybarvují, na jejich povrchu bývá dírka (často zakrytá připředeným listem), kterou uvnitř plodu žijící housenka vystrkuje ven trus a které používá i tehdy, když opouští červivý plod. Často bývá dírka v zaschlém kalichu úplně zakryta kališními ušty, červivost je pak nenápadná, skrytá. Dužnina plodu je žírem housenek poškozena zejména u jádřince, protože housenka obaleče původně poškozovala především jádra plodů. Popsané příznaky červivosti platí pro jablka, hrušky, kdoule. 

Motýli létají v noci a oplozené samičky kladou vajíčka na plody, velmi zřídka na listy. Vylíhnuté larvy se po krátkém povrchovém žíru zavrtávají do plodu a vyhryžou v něm chodbičku směrem k jádřinci. Housenka během svého vývoje může poškodit 2-3 jablka. Vyvinutá housenka opouští plod a na vhodném místě se zakuklí. V plodu napadeném obalečem jablečným se nachází jedna až 20 mm velká housenka, která je zpočátku bílá, v pozdějším stádiu růžová s hnědou hlavou. Motýli druhé generace se objevují v červenci a v srpnu. Obaleč jablečný způsobuje každoročně velké ztráty na úrodě jablek

Obaleč jablečný Housenka obaleče v jablku

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

PORADNA: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin. 
  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.

 

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Zboží zasíláme do ČR