ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

zobonoska dubová (Attelabus nitens)

1-4 z 4
zobonoska dubová
Attelabus nitens

třída: hmyz (Insectařád: brouci (Coleoptera)čeleď: zobonoskovití (Attelabidae)

vědecká synonyma: Attelabus coccineus, Attelabus curculionoides, Cyphus nitens

Hostitelské spektrum
Je to druh napadající především naše domácí druhy dubů (Quercus robur, Q. petrea). Jeho výskyt je ojediněle navázán na ostatní listnaté stromy.
Popis škůdce
Velikost těla dospělců se pohybuje v rozmezí 4−6,5 mm. Tělo má oválný tvar. Krovky a štít jsou červené nebo červeno hnědé barvy. Hlava a nohy jsou černé. Nosec je stejně dlouhý jako hlava. Krovky jsou pokryty jemnými rýhami. Tělo ze spodu silně tečkované a pokryto světlými chloupky.
Možnost záměny škůdce
Zaměnit je tohoto škůdce možné nejspíše s příbuzným druhem zobonoskou lískovou (Apoderus coryli). A. coryli má hlavu značně prodlouženou směrem dopředu, což je zásadní rozdíl sloužící k odlišení druhů.
Příznaky poškození
Poškození dřeviny souvisí s péčí o potomstvo, tedy s tvorbou schránky, kam samička klade svá vajíčka. Při této činnosti listy samice roluje do tvaru ruličky, což snižuje fyziologicky aktivní plochu listů a tím i energetický výtěžek hostitelské dřeviny. 
Možnost záměny poškození
Záměna poškození od tohoto druhu je velmi obtížná. Od ostatních zobonosek se tento druh liší především svoji vázaností na živnou dřevinu, tedy dubu. Například některé žlabatky tvoří podobně vypadající poškození (hálky), jako jsou larvami obývaná poškození od tohoto druhu. Poškození zobonoskou (Attelabus nitens) ovšem nejsou soustředěny na koncích listů, tak jako smotky zobonosky.
Životní cyklus
Dospělce nalézáme na dubech již od května, kde je dále můžeme nacházet až do července. Často jsou imaga na jednom stromě přítomná ve větších počtech. Samičky po kopulaci kladou vajíčka na připravené listy. Samička vytváří z listu schránku, do které posléze klade vajíčka. Larvy se vyskytují pouze v těchto smotcích, které neopouštějí a také zde zimují až do dalšího roku. Kuklení je situováno do zemního substrátu.
Hospodářský význam
Škodlivost je odvislá především od stáří a vitality hostitelských dřevin. Také četnost smotků na jedné živné dřevině a počet nezasažených listů představují zásadní okolnost, při které bude živná rostlina negativně reagovat. Obecně se jedná o spíše fyziologického škůdce.

SpinTor 1 l balení

Přírodní insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
5 595,00 Kč s DPH