Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

žlutá rzivost pšenice (Puccinia striiformis)

žlutá rzivost pšenice
Puccinia striiformis

říše: houby (Fungitřída: Urediniomycetes čeleď: rzi (Pucciniaceae)

další názvy: rez plevová

vědecká synonyma: Puccinia striiformis var. striiformis

Hostitelské spektrum
Všechny druhy obilnin, trávy.
Příznaky napadení
Primární infekce na podzim způsobuje výskyt drobných žlutých kupek na špičkách listů. V průběhu jarního období se na listech objevují žluté proužky jdoucí ve směru listové nervatury, na kterých se následně vyvíjejí kupky s urediosporami. Tyto proužky se postupně s vývojem rostlin dostávají až na plevy jednotlivých klásků. V počátečních stadiích silné epidemie se v porostu objevují nejdříve ohniska napadených rostlin se žlutě zbarvenými špičkami listů. Tyto příznaky se mohou v příznivých podmínkách rozšířit na celý porost. V počátku léta se objevují ložiska zimních výtrusů (teliospor). Nacházejí se na listových pochvách, stéblech a na rubu listů. Jsou opět drobné, čárkovité, hnědé až černé a trvale kryté.
Životní cyklus
Patogen přezimuje ve formě mycelia v listech pšenice. Další šíření nastává urediosporami v průběhu zimy již při velmi nízkých teplotách těsně nad bodem mrazu a při dostatečné vlhkosti. Výskyt epidemie v našich geografických podmínkách je podmíněn především mírnou a vlhkou zimou. Na jaře epidemie pokračuje od ohnisek na celé plochy a od nižších listových pater až na klasy. Optimální teploty pro rozvoj choroby jsou mezi 8–15 °C. Nad 20 °C dochází ke ztrátě životaschopnosti spor.
Hospodářský význam
Vyskytuje se v několikaletých cyklech. V případě epidemie může způsobit výrazné ztráty výnosu kvůli redukované hmotnosti 1000 zrn. Vyskytuje se v současnosti v malé míře a spíše náhodně.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Zásadní význam má pěstování rezistentních odrůd, včasné ničení výdrolu.
Chemická ochrana rostlin
Fungicidní ošetření se provádí podle signalizace nebo při výskytu od fáze BBCH 31 (1. kolénko) do BBCH 59 (konec metání). Ošetření se zpravidla provádí proti celému komplexu chorob listů a klasů.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava