ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

žlutá rzivost pšenice (Puccinia striiformis)

1-2 z 2
žlutá rzivost pšenice
Puccinia striiformis

říše: houby (Fungitřída: Urediniomycetes čeleď: rzi (Pucciniaceae)

další názvy: rez plevová

vědecká synonyma: Puccinia striiformis var. striiformis

Hostitelské spektrum
Všechny druhy obilnin, trávy.
Příznaky napadení
Primární infekce na podzim způsobuje výskyt drobných žlutých kupek na špičkách listů. V průběhu jarního období se na listech objevují žluté proužky jdoucí ve směru listové nervatury, na kterých se následně vyvíjejí kupky s urediosporami. Tyto proužky se postupně s vývojem rostlin dostávají až na plevy jednotlivých klásků. V počátečních stadiích silné epidemie se v porostu objevují nejdříve ohniska napadených rostlin se žlutě zbarvenými špičkami listů. Tyto příznaky se mohou v příznivých podmínkách rozšířit na celý porost. V počátku léta se objevují ložiska zimních výtrusů (teliospor). Nacházejí se na listových pochvách, stéblech a na rubu listů. Jsou opět drobné, čárkovité, hnědé až černé a trvale kryté.
Životní cyklus
Patogen přezimuje ve formě mycelia v listech pšenice. Další šíření nastává urediosporami v průběhu zimy již při velmi nízkých teplotách těsně nad bodem mrazu a při dostatečné vlhkosti. Výskyt epidemie v našich geografických podmínkách je podmíněn především mírnou a vlhkou zimou. Na jaře epidemie pokračuje od ohnisek na celé plochy a od nižších listových pater až na klasy. Optimální teploty pro rozvoj choroby jsou mezi 8–15 °C. Nad 20 °C dochází ke ztrátě životaschopnosti spor.
Hospodářský význam
Vyskytuje se v několikaletých cyklech. V případě epidemie může způsobit výrazné ztráty výnosu kvůli redukované hmotnosti 1000 zrn. Vyskytuje se v současnosti v malé míře a spíše náhodně.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Zásadní význam má pěstování rezistentních odrůd, včasné ničení výdrolu.
Chemická ochrana rostlin
Fungicidní ošetření se provádí podle signalizace nebo při výskytu od fáze BBCH 31 (1. kolénko) do BBCH 59 (konec metání). Ošetření se zpravidla provádí proti celému komplexu chorob listů a klasů.