ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

zápředníček polní (Plutella xylostella)

1-3 z 3
zápředníček polní
Plutella xylostella

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidopteračeleď: zápředníčkovití (Plutellidae)

další názvy: předivka polní

vědecká synonyma: Cerostoma xylostella, Plutella cruciferarum, Plutella maculipennis

Hostitelské spektrum
V našich podmínkách škodí na zejména na zelí, na ředkvi, řepce, hořčici a křenu. Nalezneme ho i na okrasných rostlinách.
Popis druhu
Motýli v rozpětí křídel 14–16 mm a délky těla 6–7 mm. V klidové poloze připomíná kus dřívka nalepený na list, takže snadno uniká pozornosti. Zbarvení světle hnědé po tmavě hnědou barvu s nepravidelnou krémovou až slonovinově bílou páskou na zadním okraji. Zadní křídla šedá s dlouhými třásněmi. 
Vajíčka jsou žluté barvy, později tmavnou. Embryo před líhnutím prosvítá. 
Housenky (polypodní larva) jsou zelené s černou, později s hnědou hlavou. Dospělá housenka dosahuje délky okolo 7 mm. 
Příznaky poškození
Dlouhé miny na listech, později okénkování. Při žíru housenek na vnitřních listech zelí před vytvořením hlávky vede k vývoji více deformovaných hlávek na jedné rostlině. 
Možnost záměny poškození
Stejné poškození způsobují housenky jiných motýlů. Častá bývá záměna poškození s požerky slimáků.
Životní cyklus
U nás má 4–5 generací za rok. Přezimují kukly na posklizňových zbytcích a na ozimé řepce. Let dospělců přezimující generace nastává v průběhu května. Samičky kladou vajíčka podél nervů na spodní stranu listů. Embryo před líhnutím z vajíčka prosvítá.  Housenky jsou zelené s černou, později hnědou hlavou. První instar housenek vyžírá v listech 3–4 cm dlouhé podkopěnky (miny). Další instary housenek z min vylézají. Žijí na spodní straně listů, kde působí okénkování a postupně se zažírají do rostlin, u zelí do hlávek. Kukla je nápadná v řídkém síťovaném kokonu na rostlině.  Motýli létají v noci, ve dne jen při vyrušení. 
V létě dochází k vývoji jedné generace za měsíc. Největší škody způsobují housenky 2. a 3. generace, 4. nebo 5. generace škodí na podzim na vzešlé řepce. Na řepce obvykle nejsou škody hospodářsky významné, ale řepka může sloužit pro zápředníčka k namnožení a na jaře pak mohou dospělci přeletovat na porosty brukvovité zeleniny, zejména v sousedství řepky.
Hospodářský význam
Zápředníček polní je celosvětově rozšířený škůdce brukvovité zeleniny, jehož škodlivost narůstá jak s intenzitou pěstování, tak s intenzitou prováděné chemické ochrany. 
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
  • dodržování osevních postupů, respektive nevysévání řepky v sousedství budoucích porostů brukvovité zeleniny, zejména při opakovaných škodlivých výskytech zápředníčka na brukvové zelenině;
  • ranní opakovaná závlaha (do 9 hodin) na malé housenky snižuje výskyt;
  • pravidelné odklizení posklizňových zbytků brukvovité zeleniny, na kterých housenky a kukly přežívají a na podzim hluboká orba po sklizni brukvovité zeleniny, kterou se zničí značná část přezimujících kukel v zápředcích.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
Lze využít přípravky na bázi Bacillus thuringiensis.
Chemická ochrana rostlin
Pokud jsou ve feromonových lapácích zachycování jednotliví jedinci zápředníčka cílená ochrana není pro danou generaci nezbytná. Při zvýšeném výskytu motýlů je možné ošetření na dospělce při maximu letu organofosfáty (ne pyretroidy) v rozmezí 1 až 2 hodiny po setmění.
Optimální termín ošetření nastává v době maxima líhnutí housenek z vajíček. Je třeba ošetřit i spodní stranu listů (vysoký tlak, dostatečné množství vody). V případě neúčinnosti použitého insekticidu při podezření na rezistenci je třeba změnit insekticid s jiným typem účinné látky. 
Použití insekticidu (případně biopreparátu) se doporučuje při překročení prahu škodlivosti. Pro přímou ochranu lze použít pesticidy registrované proti zápředníčku polnímu, případně proti žravým škůdcům do brukvovité zeleniny.