Příjem objednávek na živé organismy až na 28. týdenUpozorňujeme zákazníky, že vzhledem ke státním svátkům ve 27. týdnu a ke skutečnosti, že se dnem volna zkrátí doba na dodání a prodlouží se víkend a vyřizování objednávek na živé organismy trvá 7 dní, přijímáme objednávky na BIOAGENS až na 28. týden.

vztyčnořitka lipová (Phalera bucephala)

vztyčnořitka lipová
Phalera bucephala

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidopteračeleď: hřbetozubcovití (Notodontidae)

Hostitelské spektrum
Široký polyfág. Vrba (Salix spp.), topol (Populus spp.), lípa (Tilia spp.), dub (Quercusspp.), olše (Alnus spp.), bříza (Betula spp.), líska (Corylus spp.), jeřáb (Sorbus spp.), buk lesní (Fagus sylvatica), habr (Carpinus spp.), jilm (Ulmus spp.), ovocné stromy, kaštanovník (Castanea spp.) apod. 
Popis druhu
Motýli mají v rozpětí 50–65 mm. Přední křídla jsou stříbřitě šedohnědá se 2 hnědými příčkami. Apex je osazen velkou žlutou skvrnou. V klidové poloze připomínají ulomenou větvičku.
Housenky jsou žlutočerně podélně pruhované. Tmavé pruhy jsou stříbřitě kropenaté. Tělo je kryto dlouhými měkkými světlými chlupy. Dorůstají velikosti kolem 60 mm. Při podráždění zvedají současně přední a zadní část těla.
Životní cyklus
Dospělci se objevují od konce května do srpna. Samičky kladou vajíčka ve skupinkách na spodní stranu listů hostitelských dřevin. Housenky se líhnou v červenci. Jako malé žijí pospolitě. Později se rozlézají do korun. Nejprve ožírají vrstvu listové pokožky, později listy děrují a nakonec hromadně ožírají od okrajů a skeletují. Po žíru často ponechávají pouze řapík, případně bazální část středového žebra. Po ukončení žíru, v průběhu září, zalézají housenky do půdy či mechu, kde se těsně pod povrchem volně kuklí. 
Hospodářský význam
Housenky vztyčnořitky lipové často způsobují na napadených větvích lokální holožíry.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava