ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

vrtule (Rhagoletis completa)

1-2 z 2
vrtule
Rhagoletis completa

říše: Animalia třída: hmyz (Insectařád: dvoukřídlí (Dipteračeleď: vrtulovití (Tephritidae)

vědecká synonyma: Rhagoletis suavis completa, Zonosema completa

Regulovaný škodlivý organismus

Hostitelské spektrum
V Severní Americe jsou hostitelskými rostlinami druhy z rodu ořešák (Juglans), a to o. černý (J. nigra), o. drobnoplodý (J. microcarpa) a dále druhy J. californica, J. hindsiiJ. hirsutaJ. major a J. mollis. V Evropě je významným hostitelem ořešák královský (Juglans regia). Jako další hostitel vrtule R. completa se udává i broskvoň obecná (Prunus persica).
Popis druhu
Vrtule R. completa je drobná muška velká 4–6,4 mm, samičky jsou větší než samci. Hlava je žlutá se zelenýma očima, hruď je žlutohnědá až rezavá s výraznou žlutou skvrnou. Průhledná křídla mají čtyři příčné tmavé pásky, z nichž poslední dva na špici křídla jsou spojeny do písmene V. Kyvadélka (zakrnělý druhý pár křídel) a nohy jsou žluté. Samci mají stehna černá až žlutohnědá.
Bílá vajíčka jsou protáhlá, elipsovitá, o velikosti 1 mm. 
Larva je beznohá, zpočátku bílá, později nažloutlá, dlouhá 8–10 mm, široká 2 mm, s černými ústními přívěsky.
Pupárium je hnědé, přibližně 6 mm dlouhé.
Možnost záměny druhu
Existuje možnost záměny dospělců s jinými druhy vrtulí.
Příznaky poškození
Na oplodí lze pozorovat vpichy po kladení vajíček. Kolem vpichů dochází k barevným změnám, oplodí hnědne až černá. V místech napadení v oplodí se nacházejí larvy. Poté, co larvy plod opustí, zůstávají v oplodí chodbičky, oplodí měkne, může zahnívat. Oplodí lze špatně odloupnout. Pokud dojde k časnému napadení, mohou se plody scvrknout, měknout, případně opadávají ze stromu.
Možnost záměny poškození
Skvrny na oplodí je možné zaměnit za projev bakteriální spály ořešáku, způsobené bakterií Xanthomonas campestris pv. juglandis, popřípadě za projev antraknózy ořešáku, způsobené houbovým patogenem Gnomonia leptostyla.
Životní cyklus
Vrtule R. completa má jednu generaci v roce. Larvy se vyvíjí v oplodí ořechu, vývoj trvá 2–5 týdnů, poté plod opouští a kuklí se v půdě. Přezimuje pupárium, které může někdy setrvat v diapauze i více než dva roky. V Evropě se dospělci líhnou během července až srpna. Po spáření klade samička vajíčka pod pokožku plodu, larvy se líhnou po 3–7 dnech.
Způsoby šíření
Dospělci přeletují pouze na kratší vzdálenosti. Na delší vzdálenosti se vrtule může šířit transportem plodů napadených larvami. Další možnost šíření představují pupária obsažená v půdě, např. v kořenovém balu rostlin.
Hospodářský význam
Larvy způsobují černání oplodí, ale při silném napadení může dojít i k poškození skořápky, což snižuje hodnotu ořechů, přestože uvnitř nejsou poškozené. Podle informací ze Švýcarska dochází i k poškození jádra. Časné silnější napadení brání zrání a vývoji skořápky, ořechy mohou být prázdné nebo jsou scvrklé. V roce 1991 bylo v některých sadech ořešáku královského v Itálii napadeno více než 50 % sklizených ořechů. V Oregonu bylo dokonce zaznamenáno 95% napadení ořechů. 
Zeměpisné rozšíření
Původní – Severní Amerika (jižní a střední část USA) 
Druhotné – západní USA, Mexiko, v Evropě nejprve ve Švýcarsku a Itálii, později v Bosně a Hercegovině, Francii, Chorvatsku, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Rakousku, Srbsku, Slovinsku i České republice (2017)
Situace v ČR
Status výskytu v ČR
Vyskytuje se lokálně, výskyt byl potvrzen v roce 2018 ve vzorcích odebraných v roce 2017 na jižní Moravě.

SpinTor 1 l balení

Přírodní insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
5 880,00 Kč s DPH