Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

vlnovníkovec révový (Colomerus vitis)

vlnovník révový
Colomerus vitis

třída: pavoukovci (Arachnidařád: sametkovci (Prostigmatačeleď: vlnovníkovití (Eriophyidae)

další názvy: vlnovníkovec révový

vědecká synonyma: Eriophyes vitis, Phytoptus vitis

Hostitelské spektrum
Vinná réva (Vitis vinifera).
Popis druhu
Žlutobíle až růžově zbarvený roztoč, s válcovitým, mírně k zádi zúženým článkovaným tělem, se dvěma páry noh. Samička je 0,16 mm dlouhá, sameček je menší. 
Vajíčka jsou kulatá, bělavá a lesklá.
Příznaky poškození
Na horní straně čepelí listů nápadně vypouklé, různě velké a utvářené, zeleně nebo červeně zbarvené puchýře. Na spodní straně puchýřů je typický „plsťovitý“, bělavě, později béžově až hnědě zabarvený porost trichomů („erineum“). Výjimečně se erineum tvoří i na horní straně čepelí listů a na květenstvích, nebo dochází ke svinování listů.
Životní cyklus
Přezimují samičky, především za šupinami pupenů. Na jaře opouštějí úkryty a sají na mladých letorostech. Po rozvinutí listů sají téměř výhradně na spodní straně listů. Sáním vyvolávají vznik erineí (spleť zvětšených trichomů listů révy připomínající plsť). V nich roztoči žijí a rozmnožují se. Postupně erinea na starších listech opouštějí a stěhují se do vyšších listových pater.
Hospodářský význam
Škodlivost vlnovníka révového je malá. K významnějšímu poškození dochází jen při velmi silném napadení listů doprovázeném zmenšením a svinováním čepelí, a při napadení květenství.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Zásady správné aplikace
Zásady ochrany jsou podobné jako u hálčivce révového.  
Doporučuje se především při pravidelných výskytech, nebo pokud dojde k náhlému přemnožení škůdce. Ošetření musí být provedeno včas, dříve než dojde k poškození listů.  
Základem je jarní ošetření na počátku rašení polysulfidy nebo těsně po vyrašení sírou nebo krátce po vyrašení účinnou látkou pyridaben. Efektivnost chemické ochrany je však vzhledem ke způsobu života vlnovníkovce nižší než u hálčivce révového. 
Z ochrany vinné révy by měly být vyloučeny přípravky hubící přirozené nepřátele vlnovníků.

Příznaky poškození Vlnovníkovcem Příznaky napadení na spodní straně listu Případ silného napadení celé rostliny Poškození vlnovníkem

ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava