vlnovník kmínový (Aceria carvi)

vlnovník kmínový
Aceria carvi

třída: pavoukovci (Arachnidařád: sametkovci (Prostigmatačeleď: vlnovníkovití (Eriophyidae)

vědecká synonyma: hálčivec kmínový

Hostitelské spektrum
Kmín, některé další rostliny z čeledi miříkovitých (Apiaceae).
Popis druhu
Dospělí roztoč je 0,2 mm dlouhý se dvěma páry noh. Na rostlinách jsou poměrně dost pohybliví.
Příznaky poškození
V prvním roce u silně napadených porostů lze zaznamenat na rostlinách světlejší, zdeformované listy, často s mozaikovitými skvrnami a s tendencí ke kadeření. Tyto projevy se však vůbec vyskytovat nemusí, i když je porost roztoči napaden. Symptomy napadení lze většinou rozpoznat až ve druhém roce pěstování po přechodu porostu do generativní fáze vývoje (v období kvetení). Vlnovníky poškozené okolíky (jde o důsledek fytotoxického projevu) se zpočátku liší barevně (udržují si zelenou barvu; pomalejší degradace chlorofylu - virescence) a později tím, že místo nažek nesou hálky. 
Životní cyklus
Má jednu generaci v roce. Přezimují dospělci na vegetačních vrcholech kmínu. Roztoč napadá kmín v prvním roce pěstování a vyskytuje se na vegetačních vrcholech. V této době jsou škody obtížně zjistitelné. Jen při velmi silném napadení dochází k deformacím listů. Ve druhém roce roztoči napadají celou rostlinu. Za příznivých podmínek se velmi rychle přemnožují. Do porostů i v rámci porostu se šíří pasivně větrem. Mezi jednotlivými rostlinami v rámci porostu se však šíří i aktivním pohybem. Rozšiřují se pravděpodobně i osivem (nebylo to však experimentálně ověřeno). Napadení ovlivňuje i umístění porostu ve vztahu k staršímu (dozrávajícímu) porostu (porosty po větru jsou více ohroženy).
Hospodářský význam
Při silném napadení dochází ke zničení podstatné části úrody. V některých oblastech pravidelného pěstování kmínu v ČR významný škůdce.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nepoužívat osivo z napadených porostů. Nové porosty zakládat co nejdále od lokalit, kde došlo k opakovanému napadení porostů, a co nejdále od porostů, které se v daném roce budou sklízet. Nezakládat nové porosty kmínu po převládajícím směru větru od stávajících napadených pozemků s kmínem. Udržovat okolí pozemků bez výskytu divoce rostoucího kmínu a dalších miříkovitých rostlin.    
Předpokládá se, že jedinci druhu vlnovníka kmínového jsou na rostlinách napadáni řadou přirozených nepřátel ze skupin dravých roztočů a entomopathogenních hub. 
Chemická ochrana rostlin
Kmín se většinou ošetřuje preventivně (obtížný monitoring) v prvním roce pěstování v době, kdy se v okolí sklízí zralé porosty kmínu (období přenosu roztočů na nově založené porosty; obvykle červenec, srpen). Na lokalitách s opakovanými problémy s tímto škůdcem v kmínu se osvědčilo opakování akaricidní aplikace v letním období v roce zásevu (= 2 aplikace celkem). První aplikace se obvykle provádí v první polovině července, druhá ve druhé polovině července (popř. na začátku srpna). Pozdější aplikace (druhá polovina srpna, září) nemají smysl. V některých letech je přínosná i jarní aplikace (počátek vegetace nadzemních částí rostlin na jaře: konec března, počátek dubna).
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava