vadnutí dubů (Ceratocystis fagacearum)

vadnutí dubů
Ceratocystis fagacearum

říše: Fungi třída: Sordariomycetes řád: Microascales čeleď: Ceratocystidaceae

vědecká synonyma: Chalara quercina

Hostitelské spektrum
Patogen C. fagacearum napadá rostliny rodů dub (Quercus) a kaštanovník (Castanea).
Příznaky napadení
Houba napadá cévní svazky hostitele a je původcem cévního vadnutí. Příznaky napadení jsou variabilní podle druhu dubu, ale obecně jsou to listové diskolorace, vadnutí, defoliace a odumření stromu. První příznaky se projevují na začátku května. U skupiny tzv. červených dubů se listy zbarvují do bronzova a dochází k chřadnutí konců výhonů, postupně od vrcholu koruny. U této skupiny jsou rovněž zaznamenány rychlejší průběh a projevy infekce, kdy stromy obvykle odumírají do jednoho roku po napadení. U druhů ze skupiny bílých dubů je průběh infekce pomalejší a patogenu trvá několik let, než strom zahubí.
Možnost záměny
Uvadání a následné hynutí dubů, ke kterému dochází i v Evropě, může mít řadu příčin, často jde o synergické působení biotických (houbové patogeny, hmyz) a abiotických (např. nedostatek vláhy) faktorů.
Životní cyklus
Poté co houba zahubí hostitele, začnou se na kmenech a silných větvích vyvíjet plodnice, které následně produkují konidie a za určitých okolností i askospory. Zatímco konidie jsou produkovány ve velké míře, askospory houba produkuje pouze tehdy, jsou-li přítomny dva kompatibilní kmeny houby. Plodnice se objevují pouze na odumřelých kmenech a větvích rostlin ze skupiny červených dubů, na živých hostitelích a na bílých dubech se nevyskytují. 
Plodnice se vytváří během pozdního podzimu či brzkého jara a přetrvávají pouze 2 až 3 týdny. Lepkavé spory produkované plodnicemi ulpívají na lezoucím hmyzu a ten je dále přenáší na zdravé stromy, do kterých patogen vstupuje v místech poranění. Houba není schopna dlouhodobě přežívat na mrtvém dřevě a obvykle do jednoho roku od zahubení hostitele mizí z nadzemní části. Přežití v podzemních částech však může být podstatně delší.
Způsoby šíření
Houba je přenášena pomocí hmyzích vektorů. Nejvýznamnější a zároveň karanténní podle fytosanitárních předpisů EU jsou kůrovci Pseudopityophthorus minutissimus P. pruinosus a brouk Arrhenodes minutus z čeledi dlouhanovití (Brentidae). Kůrovci rodu Pseudopityophthorus jsou považováni za významné přenašeče hlavně v jižnějších územích rozšíření C. fagacearum. Naopak v severních oblastech jsou hlavními přenašeči brouci z čeledi lesknáčkovití (Nitidulidae).
V některých místech výskytu je nejvýznamnějším způsobem šíření patogenu přenos spor houby kořenovými srůsty mezi zdravými a napadenými rostlinami.
V mezinárodním obchodu se patogen může šířit výpěstky hostitelských rostlin a jejich dřevem, zejména neošetřeným dřevem a kůrou, na němž mohou být přenašeči.
Hospodářský význam
Pro většinu území svého rozšíření nepředstavuje C. fagacearum významné riziko, ale v částech Minnesoty a Wisconsinu působí rychlé hynutí dubu Q. ellipsoidalis, který je v těchto oblastech významnou parkovou dřevinou v příměstských územích větších měst. V Texasu patogen způsobil masivní úhyn dubu Q. fusiformisC. fagacearum představuje reálnou hrozbu pro území Evropy, zejména proto, že u evropských druhů dubů nejsou vyvinuty obranné mechanizmy proti napadení tímto patogenem, a také proto, že zde žijí druhy hmyzu, které mohou být potencionálně vysoce efektivními přenašeči, jako je např. bělokaz dubový (Scolytus intricatus).
Zeměpisné rozšíření
Původní – severní Amerika – USA.
Situace v ČR
Status výskytu v ČR
Nevyskytuje se, což je potvrzeno úředním průzkumem.
Výsledky detekčních průzkumů
Úřední detekční průzkum výskytu houby C. fagacearum byl v ČR proveden v roce 2015.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Preventivní opatření jsou uvedena v části FYTOSANITÁRNÍ REGULACE.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Expresní doprava