ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

tritikale (×Triticosecale)

tritikale
×Triticosecale

čeleď: lipnicovité (Poaceae)
další názvy: žitovec
vědecká synonyma: Triticale

Popis
Jedná se jednoletou obilninu uměle vzniklou křížením pšenice seté a žita setého. Na přechodu listové pochvy a čepele se nachází jazýček dlouhý zhruba 2 mm a malá ouška s ojedinělými chlupy. Klásek má většinou tři až čtyři květy, přičemž horní květy jsou neplodné. Plodem je nápadně veliká obilka. Kvete v červnu.

Nároky na stanoviště
Požadavky na prostředí jsou menší než u pšenice, ale zároveň větší než u žita. Tritikale snáší kyselejší půdní reakci i nižší dostupnost mikroelementů v půdě (měď, mangan). Díky nižší mrazuvzdornosti je pěstování ve vyšších polohách do jisté míry omezeno.

Možnost záměny
Pšenice (Triticum spp.), žito seté (Secale cereale).
Časté choroby
Hnědá rzivost pšenice (Puccinia recondita f. sp. tritici), mazlavá snětivost pšenice (Tilletia caries, T. laevis), padlí pšenice (Blumeria graminis), sněžná plísňovitost obilnin (Monographella nivalis var. nivalis), stéblolam a další choroby bází stébel tritikale, zakrslá snětivost pšenice (Tilletia controversa).
Častí škůdci
Bzunka ječná (Oscinella frit), hrbáč osenní (Zabrus tenebrioides), kohoutek černý (Oulema melanopus), kohoutek modrý (Oulema gallaeciana), křísek polní (Psammotettix alienus), kyjatka osenní (Sitobion avenae), kyjatka travní (Metopolophium dirhodum), larvy kovaříkovitých (Elateridae), mšice střemchová (Rhopalosiphum padi), obaleč obilní (Cnephasia pumicana).
Zaplevelení
V porostech triticale se uplatňuje podobná skladba plevelů, jako u ostatních obilnin, např. chundelka metlice (Apera spica-venti), pýr plazivý (Elymus repens), svízel přítula (Galium aparine), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum) a další.