Najdete nás na Facebooku

Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

třásněnka zahradní (Thrips tabaci)

třásněnka zahradní
Thrips tabaci

třída: hmyz (Insectařád: třásnokřídlí (Thysanopteračeleď: třásněnkovití (Thripidae)

vědecká synonyma: Heliothrips tabaci, Thrips bremneri

Hostitelské spektrum
​Široce polyfágní. Vyvíjí se na širokém spektru polních plodin, včetně zeleniny. Hospodářsky významné poškození způsobují třásněnky na brukvovité zelenině (zejména zelí a květáku), dále na cibulovinách (hlavně cibule, pór), na okurkách, mrkvi a dalších druzích zeleniny.
Popis druhu
Dospělci jsou přibližně 1 mm dlouzí, přes léto většinou žlutí, na podzim nahnědlí. 
Larvy jsou bezkřídlé, žlutozelené, podobné dospělcům.
Příznaky poškození
Dospělci i nymfy škodí vysáváním obsahu buněk povrchových pletiv (sají z mezenchymu). Vysáté pletivo se poté naplňuje vzduchem. Typickými příznaky poškození, u brukvovité zeleniny nejčastěji patrné na mladých rostlinách jsou nepravidelné bílé skvrny, stříbřitě lesklé, později žloutnoucí a zasychající. Mladé listy se po napadení třásněnkami kroutí a deformují. Na listech hlávek zelí vznikají po saní larev i dospělců nádory o velikosti 1-3 mm naplněné vzduchem, jako reakce rostliny na toxiny třásněnek. Při slabším napadení bývají nádory obvykle na 3. až 5. listu shora,  při silném napadení jsou nádory na listech až do středu hlávky. Nádory později nekrotizují a mohou být vstupní branou pro napadení houbovými a bakteriálními chorobami. 
Životní cyklus
Třásněnky přezimují jako dospělci na ozimých plodinách, plevelech a také v zimovištích (meze, remízky, okraje lesů). Přezimující generace hned na jaře začíná sát. Imaga, která přezimují mimo vhodné hostitelské rostliny přeletují na zeleninu a vhodné plevelné rostliny, kde kladou vajíčka. Samičky kladou vajíčka do pletiv rostlin. Nymfy se po vylíhnutí drží v paždí listů a jsou insekticidy obtížně zasažitelné. Kuklí se v listových pochvách, v přízemních částech rostlin, nebo v půdě. 
První generace, která se vyvíjí v průběhu června a počátkem července na širokém spektru rostlin, včetně plevelů. Na mladých rostlinách zelí ani na náchylných odrůdách neškodí. Na zelí škodí zejména 2. generace, v některých letech 3. generace třásněnky zahradní, někdy společně s třásněnkou úzkohlavou.
Hospodářský význam
Napadené hlávky zelí jsou neskladovatelné a vlivem vad vzhledu neprodejné. 
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Z preventivních opatření se doporučuje pravidelné odklizení posklizňových zbytků brukvovité zeleniny, ve kterých mohou přežívat všechna vývojová stadia třásněnek. 
Chemická ochrana rostlin
Chemická ochrana se provádí na náchylných odrůdách od počátku tvorby hlávek zelí po celé období letové aktivity třásněnek. Přímá ochrana proti třásněnkám je cílena na dospělce, pokud možno po jejich náletu do porostů, nebo po maximu letu dospělců nové generace. V době výskytu vajíček a nymf je již účinnost ochrany snížena. 
Hlavní období pro ošetřování brukvovité zeleniny proti třásněnkám bývá koncem června a v červenci, po zjištění maxima přeletu dospělců. Při rozvleklém náletu dospělců po období počátku tvorby hlávek je třeba v závislosti na reziduální účinnosti použitého přípravku ošetření v týdenních až 10 denních intervalech opakovat, přibližně 2–4× v letech příhodných pro vývoj třásněnek. 
Pro přímou ochranu lze použít pesticidy registrované proti třásněnkám, případně proti savým škůdcům registrovaným do brukvovité zeleniny. Chemické ošetření se doporučuje při výskytu 5% a více rostlin s výskytem třásněnek na náchylných odrůdách. Na ostatních odrůdách se za silný výskyt považuje výskyt 10 a více jedinců třásněnek v průměru na jednu rostlinu. 
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava