ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

třásněnka zahradní (Thrips tabaci)

1-3 z 3
třásněnka zahradní
Thrips tabaci

třída: hmyz (Insectařád: třásnokřídlí (Thysanopteračeleď: třásněnkovití (Thripidae)

vědecká synonyma: Heliothrips tabaci, Thrips bremneri

Hostitelské spektrum
?Široce polyfágní. Vyvíjí se na širokém spektru polních plodin, včetně zeleniny. Hospodářsky významné poškození způsobují třásněnky na brukvovité zelenině (zejména zelí a květáku), dále na cibulovinách (hlavně cibule, pór), na okurkách, mrkvi a dalších druzích zeleniny.
Popis druhu
Dospělci jsou přibližně 1 mm dlouzí, přes léto většinou žlutí, na podzim nahnědlí. 
Larvy jsou bezkřídlé, žlutozelené, podobné dospělcům.
Příznaky poškození
Nápadné stříbřitě bílé skvrny v pruzích podél listů. Celý porost se bělošedě zabarvuje. Dochází ke ztrátě asimilační plochy. Při silném výskytu dochází ke zpomalení růstu rostlin a výnos klesá.  
Životní cyklus
Třásněnky přezimují jako dospělci na ozimých plodinách, plevelech a také v zimovištích (meze, remízky, okraje lesů). Přezimující generace hned na jaře začíná sát. Imaga, která přezimují mimo vhodné hostitelské rostliny přeletují na zeleninu a vhodné plevelné rostliny, kde kladou vajíčka. Samičky kladou vajíčka do pletiv rostlin. Nymfy se po vylíhnutí drží v paždí listů a jsou insekticidy obtížně zasažitelné. Kuklí se v listových pochvách, v přízemních částech rostlin, nebo v půdě. 
První generace, která se vyvíjí v průběhu června a počátkem července na širokém spektru rostlin, včetně plevelů. Vývoj jednotlivých generací obou škodlivých druhů na cibulovinách není synchronizován. Třásněnky na cibulovinách mají 3, v teplých letech až 4 generace v roce. Přezimují dospělci často na hostitelských rostlinách (ozimá cibule, pór). Na cibuli je maximální výskyt vylíhlých nymf v paždí nejmladších listů.
Hospodářský význam
Hospodářsky významné škody způsobují třásněnky na cibuli kuchyňské, cibuli šalotce a póru zahradním. Na cibulovinách škodí dva druhy třásněnek, přičemž poměr mezi oběma druhy se mění mezi roky i v průběhu jednoho roku může převládat na daném porostu jeden nebo druhý druh. 
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Z preventivních opatření se doporučuje pravidelné odklizení posklizňových zbytků brukvovité zeleniny, ve kterých mohou přežívat všechna vývojová stadia třásněnek. 
Chemická ochrana rostlin
Chemická ochrana se provádí na náchylných odrůdách od počátku tvorby hlávek zelí po celé období letové aktivity třásněnek. Přímá ochrana proti třásněnkám je cílena na dospělce, pokud možno po jejich náletu do porostů, nebo po maximu letu dospělců nové generace. V době výskytu vajíček a nymf je již účinnost ochrany snížena. 
Hlavní období pro ošetřování brukvovité zeleniny proti třásněnkám bývá koncem června a v červenci, po zjištění maxima přeletu dospělců. Při rozvleklém náletu dospělců po období počátku tvorby hlávek je třeba v závislosti na reziduální účinnosti použitého přípravku ošetření v týdenních až 10 denních intervalech opakovat, přibližně 2–4× v letech příhodných pro vývoj třásněnek. 
Pro přímou ochranu lze použít pesticidy registrované proti třásněnkám, případně proti savým škůdcům registrovaným do brukvovité zeleniny. Chemické ošetření se doporučuje při výskytu 5% a více rostlin s výskytem třásněnek na náchylných odrůdách. Na ostatních odrůdách se za silný výskyt považuje výskyt 10 a více jedinců třásněnek v průměru na jednu rostlinu. 

SpinTor 240 SC 1 l

Přírodní insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
5 880,00 Kč s DPH