Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

stromovnice buková (Phyllaphis fagi)

stromovnice buková
Phyllaphis fagi

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemiptera)čeleď: mšicovití (Aphididae)

vědecká synonyma: Aphis fagi

Hostitelské spektrum
Monocyklická. Potvrzena na 5 druzích buku: lesní, velkolistý, východní aj.
Popis druhu
Mšice jsou podlouhle oválné, 2,0–3,2 mm velké, žlutě až zeleně zbarvené s chuchvalci voskových výpotků (až 1,1 mm velkých) na těle.
Možnost záměny druhu
Na buku (Fagus spp.) je možnost záměny pouze s několika málo druhy, přičemž nejvýznamnější jsou Lachnus pallipes a Lachnus roboris.
Příznaky poškození
Saje na spodní straně mladých listů, protože preferují listy s tenkou kutikulou, např. opětovně rostoucí po řezu živých plotů nebo okrasných dřevin. Ty jsou žlutě skvrnité až hnědé. Postupně se stáčejí dolů po obou stranách středové nervatury, často vadnou a odumírají předčasně (defoliace). Silné napadení v některých případech způsobuje také usychání výhonků. Také mohou sát i na kůře mladých, ještě zelených výhonků. Dřeviny zaostávají v růstu, někdy mohou uhynout. Napadené listy jsou citlivější vůči pozdním mrazům. Komerční hodnota mladých dřeviny může být snížena. Kolonie sají pod ochranou husté, bílé voskové vaty na spodní straně listů poblíž hlavní nervatury. Výskyt je zvláště škodlivý v porostech, kde byly ve stejném roce pozdními mrazy zničeny asimilační orgány, neboť další poškození může vést k prosychání větví.
Životní cyklus
Vajíčka přezimují ve štěrbinách kůry větviček, zejména v blízkosti pupenů. Na přelomu dubna a května (v době rašení) se líhnou první nymfy, které časem tvoří kolonii. V závěru sezóny, do konce října, kladou oplodněné samičky 10 až 16 vajíček. 
Hospodářský význam
Kvůli listovým deformacím či zavadání výhonů občas ekonomicky znehodnocuje školkařský materiál. Ohroženy jsou mladé dřeviny ve školkách, sklenících, fóliovnících, ale i po zalesnění nebo v přirozené obnově.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava