Najdete nás na Facebooku

Mapa ČR s výskytem škůdců

Mapa ČR s výskytem škůdců

smrk (Picea)

smrk
Picea

čeleď: borovicovité (Pinaceae)

Popis
Vždyzelené stromy s pravidelnou, kuželovitou korunou a přeslenitým větvením. Kůra v mládí tenká, hladká, borka ve stáří většinou šupinatá. Dřevo nemá barevně odlišené jádro a běl. Jehlice ve spirále, přisedající na listové polštářky, většinou čtyřhranné, řidčeji zploštělé, řapík je zúžený. Pupeny vejcovité až kuželovité. Letorosty s vyniklými listovými polštářky, po opadu jehlic je větvička drsná. Šišky na koncích větví jsou převislé, po dozrání (1.–2. rokem) opadávají vcelku nebo mohou několik let vytrvat na stromě. Podpůrné šupiny jsou drobné, ukryté pod šupinami plodními. Semena po dvou na svrchní straně plodních šupin, vejcovitá. Křídlo snadno oddělitelné, s miskovitou prohlubní. 
Existuje asi 40 druhů. 

smrk omorika 
Strom 18–25(35) m vysoký s nápadně úzce kuželovitou korunou tvořenou mírně převislými, na koncích vystoupavými větvemi. Jehlice měkké, ploché, 10–20(25)mm dlouhé, na líci leskle tmavé zelené, na rubu dva bělavé proužky. Pupeny červenohnědé, bez pryskyřice. Letorosty šedohnědé, hustě chlupaté. Šišky skořicově hnědé, dlouze vejcovité, 3–6 x 1 cm, šupiny nehtovité, u stopky šišky se zmenšují a přecházejí až na stopku. 
Oblast rozšíření: Balkánský poloostrov, Dinárské pohoří, asi 70 km SV od Sarajeva. 

smrk pichlavý 
Strom 18–25(40) m výšky s široce kuželovitou korunou a vodorovně odstávajícími větvemi. Jehlice čtyřhranné, tuhé, ostře pichlavě zašpičatělé, zelené až stříbřitě šedé, 18–30 mm dlouhé, odstávající na všechny strany od větvičky. Pupeny žlutohnědé, bez pryskyřice, šupiny ohrnuté. Letorosty silné, žlutohnědé až oranžové, lysé. Šišky 6–10 cm dlouhé, bělavé až světle žlutohnědé, šupiny papírovitě tenké, měkké, dlouze řasnaté, nepravidelně zubaté. 
Oblast rozšíření: Západ Sev. Ameriky, jižní část Skalistých hor, 2000–3000 m n. m. 

smrk sivý 
Strom 10–20(50) m vysoký, s hustou, široce kuželovitou korunou. Jehlice čtyřhranné, měkké, tupě zašpičatělé, 8–20(25) mm dlouhé, srpovitě vzhůru prohnuté, matně zelené až šedomodré, při rozemnutí páchnou po černém rybízu. Pupeny světle hnědé, vejcovité až kulovité, bez pryskyřice. Letorosty bělavé až žlutavé, zprvu ojíněné, lysé. Šišky 3,5–5 cm dlouhé, plodní šupiny měkké, nehtovité, celokrajné, světle hnědé. 
Oblast rozšíření: Severní část Severní Ameriky. 

smrk ztepilý 
Strom až 50 m vysoký, s průběžným přímým kmenem a kuželovitou korunou. Kůra červenohnědá, hladká, borka do stáří poměrně slabá, penízkovitá, červenohnědá až deskovitá šedohnědá. Dřevo stejnoměrně žlutobílé, letokruhy zřetelné, přechod jarního a letního dřeva náhlý. Jehlice čtyřhranné, zašpičatělé, 10–25 mm dlouhé, ± leskle zelené, na zastíněných větvích ± dvouřadě rozložené, na slunných větvích kartáčovitě vzpřímené. Pupeny nepryskyřičnaté, světle hnědé, kuželovité, zašpičatělé. Letorosty hnědavé až červenožluté, lysé nebo slabě chlupaté. Šišky převislé, hnědé, 10–15 x 3–4 cm, s plochými šupinami, nerozpadavé, plodní šupiny tvarem od zaokrouhlených přes uťaté až po zašpičatělé s vlnitými okraji. Semeno stejnoměrně kávově hnědé, 4–5 mm dlouhé, smáčklé vejcovité, křídlo lžičkovitě prohloubené, snadno oddělitelné. Semenáček má 5–10 děloh, obloukovitě vzhůru zahnutých, v horní části pilovitě zubatých. Primární jehlice tenké, stříbřité, čtyřhranné, na dvou hranách pilovitě zubaté, kratší než dělohy. 
Oblast rozšíření: Sever a východ Evropy, hory střední a jižní Evropy.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava