ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 a žádosti našeho přepravce České pošty s.p., podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto je možná pouze bezhotovostní platba předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci. Více ZDE 

Děkujeme za pochopení.

sloupečková rzivost rybízu (Cronartium ribicola)

1-5 z 5
sloupečková rzivost rybízu
Cronartium ribicola

říše: houby (Fungitřída: Pucciniomycetes čeleď: rzi (Cronartiaceae)

další názvy: rez vejmutovková, měchýřnatka vejmutovková, rez rybízu, sloupečková rez rybízu

vědecká synonyma: Peridermium strobi, Aecidium giganteum, Caeoma conigenum, Cronartium aleanum, Cronartium antidesmae-dioicae, Cronartium appalachianum, Cronartium arizonicum, Cronartium asclepiadeum, Cronartium asclepiadeum var. quercuum, Cronartium balsaminae, Cronartium bresadolanum

Hostitelské spektrum
Dvojbytná rez, jejímiž hostiteli jsou borovice (Pinus) z podrodu Strobus (jehlice po 5 ve svazečcích), u nás zejména borovice vejmutovka Pinus strobus a výjimečně borovice limba Pinus cembra a rybízy Ribes spp., včetně meruzalky a angreštu. 
Významné rozdíly jsou v náchylnosti jednotlivých druhů a odrůd. Nejčastěji a nejsilněji je napadán rybíz černý.
Příznaky napadení
Na líci listů od června světležluté skvrny. Na spodní straně skvrn okrově žluté kupky letních výtrusů urediospor. Od července na spodní straně listů 1–1,5 mm vysoké tmavě hnědě zbarvené sloupky zimních výtrusů teliospor. Listy postupně žloutnou a opadávají. 
Na dřevních částech borovic nápadné zduřeniny. Pod peridermem plochá ložiska, spermogonia, v nichž se tvoří spermacie a nápadná oranžová až 10 mm vysoká puchýřovitá aecia, v nichž se tvoří prášivé aeciospory.
Životní cyklus
Sloupečková rez rybízu přezimuje jako mycelium v postižených dřevních částech borovic. Na jaře se vytvářejí na napadených kmenech a větvích borovic spermogonia a aecia. Aeciospory, které roznáší vítr infikují od května listy rybízů. Na rubu listů rybízu se vytvářejí prášivé kupky (uredia) urediospor, jimiž se rez dále rozšiřuje v porostech rybízů. Od června se na spodní straně listů vytvářejí sloupce (telia) teliospor. Teliospory klíčí a basidiospory infikují jehlice borovic. Mycelium postupně prorůstá do dřevních částí. 
Dvojbytná rez. Předpokladem škodlivého výskytu je společná přítomnost obou hostitelů – borovice a rybízu/meruzalky/angreštu Ribes. Aeciospory se šíří větrem i na velké vzdálenosti. K infekcím listů rybízu dochází především za deštivého a teplejšího počasí. Pro klíčení a infekci jsou optimální teploty 18–20 °C. Klíčení spor podporuje střídání teplot.
Hospodářský význam
Velmi škodlivá choroba rybízů i hostitelských druhů borovic. V důsledku předčasného opadu listů dochází, zejména u opakovaně poškozených porostů rybízu černého, ke snížení množství i jakosti sklizně a k horšímu vyzrávání dřeva.  
Velké škody způsobuje choroba u borovic, kde postupně odumírají části nad postiženými místy kmenů či větví stromů. Významné poškození porostů rybízu černého způsobuje sloupečková rez také v ovocných školkách a porostů borovice vejmutovky v okrasných školkách.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Významnou součástí ochrany je vzájemná izolace obou hostitelů. Na ohrožené lokality nevysazovat náchylné odrůdy rybízů. Odstraňovat napadené stromy či napadené části stromů borovic.
Chemická ochrana rostlin
Proti časným infekcím je možno výjimečně ošetřovat porosty rybízu již před květem. Základem ochrany jsou opakovaná ošetření po odkvětu a zejména v červnu, kdy se onemocnění šíří v porostech rybízů urediosporami. 
Počet postřiků a interval (7–14 dnů) musí zohlednit skutečné ohrožení porostů. Chemická ochrana vykazuje jen dílčí účinnost.