ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

skvrnitost listů třešně (Blumeriella jaapii)

1-16 z 16
skvrnitost listů třešně
Blumeriella jaapii (teleom.) - Phloeosporella padi (anam.)

říše: houby (Fungitřída: Leotiomycetes čeleď: Dermateaceae

vědecká synonyma: Ascochyta padi (anam.), Pseudopeziza jaapii, Pseudopeziza jaapii (teleom.)

Hostitelské spektrum
Třešeň (Cerasus avium), višeň (Cerasus vulgaris), mahalebka (Cerasus mahaleb).
Popis patogenu
Plodnice jsou roztroušené, někdy i nahloučené, černé, nejdříve uzavřené, okrouhlé nebo vejčité. Později se rozevírají několika na konci zašpičatělými cípy. Vřecka jsou kyjovitá se silnou stopečkou s osmi askosporami. Askospory jsou čárkovité, jednoduché nebo s 1-3 přehrádkami. Parafýzy jsou tenké, jednoduché nebo větvené, na vrcholu zakřivené. Makrokonidiová forma tvoří v listu pod pokožkou vrstvu četných krátkých válcovitých konidioforů, na konci protažených jedním nebo dvěma články do kyjovitého tvaru. Na vrcholu konidioforů se úzce odškrcují válcovité, bezbarvé konidie, na jednom konci zašpičatělé, zprvu jednoduché, později s jednou nebo dvěma tenkými přepážkami. Mikrokonidiová forma se vytváří později. Konidiofory bývají velmi silně členěny, postranní větve vyrůstají obvykle nad přehrádkou hlavního vlákna. Mikrokonidie jsou 10-20x menší než konidie.
Příznaky napadení
Na svrchní straně listů se vytvářejí drobné četné skvrnky vínově červeně zabarvené. Množství skvrn postupně narůstá, skvrny mohou splývat a pletivo pod nimi nekrotizovat. Napadené listy postupně žloutnou nebo červenají a opadávají. Při silném napadení může docházet k opadu listů již počátkem července. 
V důsledku defoliace se zmenšuje velikost plodů a snižuje se jejich kvalita, zhoršuje se diferenciace květních pupenů pro příští rok. Výrazně je ovlivněno vyzrávání dřeva, takže napadené stromy snadněji namrzají. Při silném infekčním tlaku jsou napadány i stopky plodů, výjimečně i plody. 
Onemocnění způsobuje významné škody i v ovocných školkách, protože napadené stromky mají slabší výhony, menší přírůstky a snadněji namrzají. Citlivější k napadení jsou višně.
Možnost záměny
Choroba vyvolává typické příznaky, které nejsou s jinými chorobami zaměnitelné.
Životní cyklus
Houba přezimuje ve spadaných listech, kde se v plodnicích tvoří vřecka s askosporami. K jejich dozrávání dochází obvykle za 2-4 týdny po odkvětu třešní. Za příznivých podmínek se mohou tvořit i acervuli s konidiemi. Spory jsou během dešťových srážek větrem roznášeny na listy třešní a višní. K vyklíčení spor je potřebná voda. Ke vzniku infekce je nutná určitá doba ovlhčení listů, jejíž délka závisí na teplotě. Po uplynutí inkubační doby se začnou na listech tvořit drobné skvrnky. Na jejich spodní straně vznikají během vegetace konidie, které mohou být zdrojem pro sekundární infekce. 
Hospodářský význam
Jedna z nejvážnějších chorob višní (i třešní). Defoliace listů v důsledku napadení houbou zmenšuje velikost plodů a snižuje i jejich kvalitu, zhoršuje se diferenciace květních pupenů pro příští rok. Výrazně je ovlivněno vyzrávání dřeva, takže napadené stromy snadněji namrzají. Při silném infekčním tlaku jsou napadány i stopky plodů, výjimečně i plody. 
Onemocnění způsobuje významné škody i v ovocných školkách, protože mladé stromky jsou zvláště citlivé k napadení houbou. Napadené stromky mají slabší výhony, menší přírůstky a snadněji namrzají. Více napadány jsou višně.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
K preventivním opatřením patří vhodné agrotechnické pěstitelské postupy - výběr vhodného stanoviště (dostatečně vzdušné lokality), dle možnosti upřednostnění méně náchylných odrůd při výsadbě nových sadů, správné postupy hnojení (např. intenzívní hnojení zvyšuje rychlost nárůstu nové listové plochy, která pak musí být proti skvrnitosti ošetřovaná v kratších intervalech). 
K omezení výskytu choroby přispívá i kvalitně provedený řez - nepřehoustlé koruny rychleji osychají, což omezuje vhodné podmínky pro rozvoj skvrnitosti. K významnému snížení výskytu choroby by přispělo odstranění spadaného listí na podzim a tím by došlo i k omezení zdroje infekce pro příští rok. Toto opatření je však technicky náročné a v provozních podmínkách neproveditelné.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Zásady správné aplikace
S ochranou se začíná od začátku rizika vzniku primárních infekcí, což spadá do období poslední dekády května až poloviny června. Období zralosti askospor a vzniku prvních infekcí nastává v podmínkách ČR orientačně cca 4 týdny po odkvětu třešní. Období nejsilnějších výletů askospor trvá v ČR dle dlouhodobého sledování průměrně do I. dekády června, během následujícího období se výlety askospor začnou pozvolna snižovat a ke konci druhé dekády června období primárních infekcí obvykle končí. 
Ochranná opatření lze provádět preventivně (před vznikem infekce nebo kurativně (tj. postinfekčně - ošetřuje se až po splnění podmínek pro vznik infekce systémovými fungicidy s kurativní účinností), případně jako kombinaci obou systémů. V praktické ochraně se častěji využívá preventivního systému ošetření. V případě aplikace kurativních postřiků se tyto provedou při splnění podmínek pro středně silnou infekci.

Flowbrix 1 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
695,00 Kč s DPH

Flowbrix 5 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
2 890,00 Kč s DPH

Flowbrix 10 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
4 980,00 Kč s DPH

Flowbrix 20 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
9 820,00 Kč s DPH

VitiSan 25 kg

Kontaktní fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
3 550,00 Kč s DPH

VitiSan 1 kg

Kontaktní fungicid
SKLADEM U DODAVATELE - dodání 2-7 pracovních dní
310,00 Kč s DPH