ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

sklerotiniové hniloby salátu (Sclerotinia sclerotiorum)

sklerotiniové hniloby salátu
Sclerotinia sclerotiorum (teleom.) - Sclerotium varium (anam.), Sclerotinia minor

říše: houby (Fungitřída: Leotiomycetes čeleď: hlízenkovité (Sclerotiniaceae)

další názvy: hlízenka obecná, sklerotiniová hniloba, sklerotinia, bílá hniloba

vědecká synonyma: Hymenoscyphus sclerotiorum, Peziza sclerotiorum, Sclerotinia libertina, Whetzelinia sclerotiorum

Příznaky napadení
Šedá hniloba salátu (Botryotinia fuckeliana) je nejčastější a nejzávažnější původce choroby se souborným názvem “podehnívání salátu“. Dalšími původci podehnívání salátu jsou houby Thanatephorus cucumerisSclerotinia sclerotiorum a S. minor. Zpočátku dochází ke změknutí, hnědnutí a hnilobě kořenového krčku. Následkem toho listy směrem od vnějších postupně žloutnou, vadnou a klesají k zemí.
 V případě napadení houbou B. fuckeliana se tvoří typické šedé sporulující mycelium (šedá hniloba), někdy doprovázené tvorbou sklerocií. 
V případě hub S. sclerotiorum a S. minor se na poškozených částech, především ve středech tvořících se hlávek (v srdéčkách), vytváří bílé vatovité mycelium (bílá hniloba) na němž se vytvářejí černá tvrdá tělíska (sklerocia). V případě S. sclerotiorum jsou sklerocia veliká 3 až 10 milimetrů, v případě S. minor je jejich velikost pouze 0,5 až 2 milimetry. Sklerocia se však mohou shlukovat v kompaktnější krusty.
Životní cyklus
Prvotním patogenem velmi často bývá houba Thanatephorus cucumeris, která v místě dotyků listů s půdou způsobuje v pletivech mikroskopické trhlinky, které jsou vstupní branou pro další houby. Kromě toho může tato houba způsobovat i hniloby vnějších listů. Houby S. sclerotiorum a B. fuckeliana jsou široce polyfágní (mají rozsáhlý okruh hostitelských rostlin), kdežto u S. minor je okruh hostitelských rostlin podstatně užší. Všichni tři uvedení původci choroby salátu přetrvávají v půdě ve formě sklerocií nebo jako mycelium na rostlinných zbytcích. Ze sklerocií pak za vhodných podmínek vyrůstají miskovité plodničky (apothecia), v nichž se vytvářejí výtrusy, které se šíří do svého okolí. Chorobu podporuje vysoká vzdušná a půdní vlhkost a teploty nad 20 °C. Choroba je závažnou chorobou především salátu pěstovaného v rychlírnách za méně vhodných teplotních, světelných a vlhkostních podmínek (zejména salát rychlený od podzimu do jara).
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Základem ochrany jsou preventivní opatření, ke kterým je třeba počítat důsledné střídání plodin, pěstování odolnějších odrůd (se vzpřímenými listy), používání tepelně nebo chemicky desinfikovaných substrátů k předpěstování sadby, používání netkaných mulčovacích textilií, nepřehoustlé porosty, dostatečné větrání, opatrná zálivka, nepřehnojování dusíkem, omezení většího kolísání teplot, důsledná a včasná (dříve než se sklerocia dostanou do půdy) likvidace napadených rostlin. 
Z důvodu omezení kontaktu listů s půdou je vhodné vysazovat rostliny na vrcholy hrůbků nebo balíčkovanou sadbu vysazovat jen na povrch půdy, eventuálně ji jen částečně zapustit do země.
Chemická ochrana rostlin
Zásady správné aplikace
První ošetření se provádí 4 až 5 dnů po výsadbě, druhé za dva týdny. Ošetřit je třeba především kořenové krčky, ale i půdu mezi jednotlivými rostlinami. Po ošetření by nemělo být s půdou hýbáno.