šedá plísňovitost brukvovitých (Botryotinia fuckeliana)

šedá plísňovitost brukvovitých
Botryotinia fuckeliana (teleom.) - Botrytis cinerea (anam.)

říše: houby (Fungitřída: Leotiomycetes čeleď: hlízenkovité (Sclerotiniaceae)

další názvy: plíseň šedá, botrytida

vědecká synonyma: Sclerotinia fuckeliana, Peziza fuckeliana

Hostitelské spektrum
Polyfágní houba napadající řadu kulturních i divoce rostoucích rostlin.
Příznaky napadení
Patogen napadá nadzemní části rostlin. Příznakem jsou šedobílé skvrny na listech, podlouhlé skvrny na stoncích a vegetačním vrcholu (poupatech) pokryté šedavým vzdušným myceliem houby. Můžeme zaznamenat výskyt drobných kulovitých sklerocií, která jsou často ve shlucích. Obdobné skvrny se mohou tvořit i na poupatech a šešulích zvláště při vysoké vzdušné vlhkosti. Při silném napadení se rostliny lámou. 
Možnost záměny
     Příznaky choroby je možné zaměnit s příznaky napadení na listech patogeny C. concentricum a Pcapsellae; na lodyze patogeny Ssclerotiorum, pozdním napadenímPlingam; na šešulích s časným stadiem VlongisporumCconcentricumPparasitika a mrazovým poškozením během kvetení. Případnou záměnu původce poškození lze snížit kultivací napadeného pletiva ve vlhké komůrce s následnou mikroskopickou analýzou. Pro patogen B. cinereaje typický zřetelně šedý až šedohnědý, silně prášící povlak mycelia.
Životní cyklus
Velmi rozšířený patogen. Přežívá na zbytcích rostlin nebo jako sklerocia ve stoncích a v půdě. Konidie se šíří vzduchem. Napadána jsou hlavně oslabená a poškozená pletiva. K rozvoji nákazy přispívá chladnější (10–15 °C) a vlhké počasí. Teplota nemá pro rozvoj patogenu takový zásadní význam jako vlhkost. Rostliny mohou být napadeny kdykoliv. Více jsou ohroženy porosty v uzavřených lokalitách a rostliny poškozené mrazem nebo polehnutím.
Hospodářský význam
Patogen napadá především křehká pletiva. Ztráty na výnosu nejsou kvantifikovány. V příznivém roce pro jeho vývoj a lokálně může mít patogen velký význam. Je rozšířen na celém území ČR. 
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Agrotechnická opatření snižující vlhkost mikroklima v porostu a zvyšující pevnost pletiv snižuji riziko výskytu patogenu. Hustota setí, vyrovnaná výživa, omezení poléhání.
Chemická ochrana rostlin
Vhodný termín ošetření je v dlouživém růstu a v kvetení řepky. 
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Expresní doprava