ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

sazovitost jablek (Phyllachora pomigena)

1-3 z 3
sazovitost jablek
Phyllachora pomigena, Gloeodes pomigena (anam.)

říše: houby (Fungitřída: Sordariomycetesčeleď: Phyllachoraceae

vědecká synonyma: Dothidea pomigena, Gleodes pomigena, Leptothyrella mali, Marssonia coronariae, Marssonia mali, Marssonina coronariae, Marssonina mali

Hostitelské spektrum
Jabloň (Malus sp.), hrušeň (Pyrus sp.), některé divoce rostoucí dřeviny.
Popis patogenu
Houba vytváří v tmavě hnědých pyknidách konidie víceméně doutníkovitého tvaru, konidie mají variabilní délku (mohou mít až 5 přepážek), jsou hyalinní, v místě přepažení lehce smáčklé. Ve větší vrstvě jsou konidie krémové až narůžovělé. 
Příznaky napadení
Olivově zelené až tmavě šedé sazovité povlaky na povrchu plodů, které je většinou možné lehce setřít nebo omýt. Houba tak nezpůsobuje přímé poškození plodů, ale značně zhoršuje jeho vzhled, kvalitu a prodejní hodnotu.  
Podobné příznaky napadení může vyvolávat několik dalších původců. Velmi často jde o houby, které se pouze uchycují na povrchu zdravých rostlin na cukerných látkách (medovici) vylučovaných savým hmyzem (mšice, mery, červci). Nejčastěji se jedná o houby rodů Alternaria sp., Cladosporium sp., případně další. 
Možnost záměny
Obdobné poškození s analogickými příznaky a vývojem mohou způsobovat i další patogenní houby – Alternaria alternataFusarium sp., Cladosporium sp. aj.
Životní cyklus
Sazovitost (Gloeodes pomigena) přezimuje na dřevě (výhonech, větvích stromů) nebo na mumifikovaném, případně i opadaném ovoci. Během vegetace jsou konidie houby roznášeny větrem a deštěm na vyvíjející se plody, kde se houba rozrůstá ve voskové vrstvičce na povrchu plodů. K infekci může docházet prakticky kdykoli po opadu květních plátků, ale hlavním obdobím rozvoje napadení je vrcholné až pozdní léto a začátek podzimu. Nejpříznivější pro vznik onemocnění jsou déletrvající dešťové periody spojené s vysokou vlhkostí a středními teplotami.  
Saprofytní houby (druhotné černě vázané na medovici) vyvolávající obdobné příznaky jsou v přírodě běžně rozšířené a nejsou specificky vázány na určitý rostlinný druh. Jejich konidie jsou roznášeny vzdušnými proudy i deštěm. 
Hospodářský význam
V intenzívních produkčních výsadbách se sazovitost prakticky nevyskytuje. Problémem však může být ve výsadbách s omezeným systémem ochrany a v domácích zahradách. Naproti tomu saprofytické černě vyskytující se druhotně na plodech pokrytých např. medovicí jsou poměrně častým jevem a významným způsobem snižují tržní kvalitu ovoce. 
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Udržování vzdušných nepřehoustlých korun, u saprofytických černí insekticidní ochrana proti savému hmyzu.
Chemická ochrana rostlin
Fungicidní ošetření proti pozdní a skládkové strupovitosti strobiluriny současně omezí i napadení sazovitostí.
Zásady správné aplikace
Nepřímá ochrana spočívá v udržení vzdušných nepřehoustlých korun umožňujících rychlé osychání ovoce. Ochrana proti strupovitosti potlačí i rozvoj této choroby. K přímé chemické ochraně přistupujeme jen v případě deštivého období (od srpna), extrémně vlhké roky si zpravidla vyžádají více opakovaných postřiků. Ochranu vyžadují i odrůdy jablek rezistentní ke strupovitosti. Preferujeme preventivní zásahy.
Charakteristika účinných látek nebo jejich skupin
K ošetřování lze využít přípravky povolené na ochranu rostlin proti strupovitosti, které vykazují vedlejší účinnost i proti této chorobě (thiram, dithianon, dodin, boscalid a další).

 

Sazovitost jablek Sazovitost plodů jabloně

VitiSan 1 kg

Kontaktní fungicid
SKLADEM U DODAVATELE - dodání 2-7 pracovních dní
310,00 Kč s DPH

VitiSan 25 kg

Kontaktní fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
3 550,00 Kč s DPH