ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

rzivost česnekovitých (Puccinia porri)

rzivost česnekovitých
Puccinia porri

říše: houby (Fungitřída: Pucciniomycetesčeleď: rzi (Pucciniaceae)

další názvy: rez cibulová, rzivost cibule

vědecká synonyma: Puccinia allii

Hostitelské spektrum
Původně byla napadána především pažitka, v současnosti občas způsobuje i výrazné škody na česneku kuchyňském a na póru zahradním, především na odrůdách letního typu póru. V ojedinělých případech je napadána i cibule kuchyňská, cibule zimní (sečka) a některé volně rostoucí a okrasné druhy rodu Allium.
Příznaky napadení
Na jaře na listech vznikají 0,3 mm velké žluté kupky (aecia), které se později přeměňují na oranžově hnědé kupky letních výtrusů (uredií) a koncem léta v tmavohnědé polštářky zimních výtrusů (telia). Silně postižené listy žloutnou a předčasně usychají. Rostliny z důvodu redukce listové plochy krní a v případech časné infekce dokonce i někdy hynou.
Životní cyklus
Rez je jednobytná. Zimní období překonává ve formě teliospor, ojediněle i urediospor. Výskyt rzivosti podporuje nízká teplota a vysoká vzdušná vlhkost nebo slabé dešťové srážky.Více jsou napadány husté a dusíkem přehnojené porosty. 
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nepřehoustlé porosty, likvidace napadených posklizňových listů a důsledné střídání plodin. Především u póru, ale částečně i u česneku jsou rozdíly v náchylnosti jednotlivých odrůd.