Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

puklice švestková (Parthenolecanium corni)

puklice švestková
Parthenolecanium corni

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemiptera)čeleď: puklicovití (Coccidae)

vědecká synonyma: Eulecanium corni, Eulecanium robiniarum, Lecanium corni, Lecanium corni robiniarum

Hostitelské spektrum
Slivoň (Prunus sp.) a další druhy peckovin, ořešák (Juglans sp.) a líska (Corylus sp.). 
Popis druhu
Velikost štítku u samic dosahuje 4-6 mm a u samců 2mm. Samci jsou okřídlení, samičky neokřídlené a nepohyblivé.
Vajíčka jsou bílá, oválná a měří 0,3mm. 
Nymfy jsou dorzoventrálně zploštělé, oválné, nejprve 0,5 mm velké a světle zelené. Během přezimování se zbarvují do hněda a jsou asi 1mm dlouhá, elipsovitého tvaru. Po přezimování dorůstají až do 2 mm. 
Příznaky poškození
Důsledkem sání nymf a samic je prosychání větví a chřadnutí stromů. Silněji napadené stromy snižují plodnost. Plody jsou drobné, znetvořené, často nedozrávají. Na stromech se objevuje klejotok. Silně napadené a neošetřené stromy po několika letech hynou.
Životní cyklus
Přezimují larvy 2. vývojového stupně, na kůře hostitelských dřevin, nebo skryté mělce v půdě. Na jaře se larvy rozlézají a přisávají se na větve, nejčastěji na mladé letorosty s hladkou pokožkou. Po svléknutí kutikuly samice ztrácejí pohyblivost. K páření dochází od poloviny května. V průběhu května a června kladou samičky pod ochranu svých štítků několik set až 1000 vajíček. Vylíhlé larvy opouštějí štítky a přelézají na spodní stranu listů nebo větvičky, kde sají. Koncem léta se larvy 2. stupně po 1. svlékání stěhují do zimních úkrytů. Obvykle na větve, kmen i do půdy, kde přezimují. Po přezimování obsazují jednoleté větve a po druhém svlékání dokončí svůj vývoj. Samečci se objevují vzácně.
Hospodářský význam
Významný škůdce sadů peckovin. Škodí snižováním tržní kvality plodů a opadem plodů. Dochází ke snížení plodnosti a úhynu stromů.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Významná je ochrana a podpora přirozených antagonistů. 
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Proti přezimujícím nymfám na bázi kmenů nebo v půdě lze na jaře využít lepové pásy, které se instalují na kmeny v předjaří.
Biologická a biotechnická ochrana
K nejvýznamnějším predátorům patří dravá slunéčka z čeledi Coccinellidae, nebo chalcidka Leptomastix dactylopii.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava