Najdete nás na Facebooku

Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

puklice dubová (Parthenolecanium rufulum)

puklice dubová
Parthenolecanium rufulum

třída: hmyz (Insectařád: polokřídlí (Hemiptera)čeleď: puklicovití (Coccidae)

vědecká synonyma: Lecanium pulchrum

Hostitelské spektrum
Je to běžný druh savého škůdce s primárním výskytem na zástupcích rodu Quercus, ale lze ho nalézt také na zástupcích Carpinus, Castanea, Corylus, Fagus, Sarothamnus, Robinia, Rosa, Ulmus, Vaccinum a Rubus.
Popis škůdce
Velikost štítku u samic dosahuje cca 3−4 mm. Existuje zde výrazný pohlavní dimorfismus. Samci jsou maximálně 2 mm velcí. Samci jsou okřídlení, samičky neokřídlené a především nepohyblivé. Vajíčka jsou bílá, oválná a měří 0,2 mm. Nymfy jsou dorzoventrálně zploštělé, oválné, nejprve 0,5 mm velké a světle zelené. Během přezimování se zbarvují do hněda a jsou asi 1 mm dlouhé a jejich tělo je elipsovitého tvaru. Po přezimování dorůstají až do 2 mm.
Možnost záměny škůdce
Zaměnit tento druh je možné s ostatními zástupci stejných, či příbuzných taxonomických skupin. Tento druh má ovšem trofickou vázanost především na duby (viz výše), na rozdíl od příbuzných druhů škůdců (např. P. corni se primárně vyskytuje na zástupcích čeledi růžovitých).
Příznaky poškození
Poškození se nejvíce objevuje na mladých dubech (cca 10 let). Důsledkem sání nymf a samic je prosychání větví a poté i chřadnutí celých dřevin. Silněji napadené stromy snižují plodnost a přírůstky. Silně napadené a neošetřené stromy po několika letech tlaku tohoto škůdce hynou.
Možnost záměny poškození
Zaměnit poškození tohoto druhu je možné především s ostatními zástupci stejných, či příbuzných taxonomických skupin. Poškození tohoto druhu je ovšem vázáno především na duby (viz výše), na rozdíl od příbuzného druhu P. corni, který troficky preferuje ovocné dřeviny.
Životní cyklus
Larvy jsou zimujícím stádiem. Přezimují v záhybech kůry, či jiných skrytých místech. Během jarních měsíců nymfy dospívají a přechází do dospělého stádia. Samečci se v populacích objevují vzácně. Z hlediska rozmnožování se ve velkém uplatňuje partenogeneze.
Hospodářský význam
Škodí především jako fyziologický škůdce mladších dubů. Jeho sáním dochází ke snížení přírůstků i k narušení přirozeného habitatu zasažené dřeviny. Pokud je výskyt opakovaný, může nastat úhyn hostitelského stromů.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava