Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

pšenice setá (Triticum aestivum)

pšenice setá
Triticum aestivum

čeleď: lipnicovité (Poaceae)

další názvy: pšenice obecná

vědecká synonyma: Triticum sativum, Triticum vulgare, Triticum hybernum, Triticum vavilovii

Popis
Ozimá nebo jarní trsnatá obilnina. Stéblo je duté, tenkostěnné, tvořené obvykle 5 články oddělenými kolénky. List je čárkovitý, plochý, bez řapíku. Na rozhraní listové pochvy a čepele se nachází krátký vroubkovaný jazýček. Ouška objímající zčásti lodyhu jsou malá, řídce obrvená nebo lysá. Květenstvím je čtyřhranný klas s vícekvětými klásky (většinou 2–5 květů). Vřeteno klasu je tuhé a nelámavé. Plevy a pluchy mají vejčitý nebo podlouhle vejčitý tvar a jsou zřetelně kýlnaté. Pluchy mohou být osinaté nebo bezosinné. Plodem je obilka. Obilky mají oblý tvar a z plev volně vypadávají. Rostlina kvete v červnu.
Nároky na stanoviště
Pšenici vyhovují hlubší, hlinité a jílovitohlinité půdy s neutrální až slabě kyselou půdní reakcí a s dostatečnou zásobou živin. Velmi dobré podmínky pro pěstování pšenice jsou zejména v oblastech s průměrnou teplotou v jarním a letním období 14–17 °C a s nízkými srážkami 250–350 mm.
Možnost záměny
Ječmen setý (Hordeum vulgare), pšenice dvouzrnka (Triticum dicoccum), pšenice jednozrnka (T. monococcum), pšenice naduřelá (T. turgidum), pšenice polská (T. polonicum), pšenice shloučená (T. compactum), pšenice špalda (T. spelta), pšenice tvrdá (T. durum),  tritikale (×Triticosecale).
Časté choroby
Černá rzivost trav (Puccinia graminis), černání kořenů a báze stébel obilnin (Gaeumannomyces graminis), feosferiová skvrnitost pšenice (Phaeosphaeria nodorum), hnědá rzivost pšenice (Puccinia recondita f. sp. tritici), mazlavá snětivost pšenice (Tilletia caries, T. laevis), padlí pšenice (Blumeria graminis), prašná snětivost pšenice (Ustilago tritici), pyrenoforová skvrnitost pšenice (Pyrenophora tritici-repentis), růžovění klasů pšenice (Gibberella zeae, Fusarium culmorum, Gibberella avenacea, Fusarium poae, F. sporotrichioides), septoriová skvrnitost pšenice (Mycosphaerella graminicola), sněžná plísňovitost obilnin (Monographella nivalisvar. nivalis), stéblolam (Oculimacula yallundae), zakrslá snětivost pšenice (Tilletia controversa), žlutá rzivost pšenice (Puccinia striiformis).
Častí škůdci
Bejlomorka sedlová (Haplodiplosis marginata), bodruška obilná (Cephus pygmaeus), bzunka ječná (Oscinella frit), hrbáč osenní (Zabrus tenebrioides), kohoutek černý (Oulema melanopus), kohoutek modrý (Oulema gallaeciana), křísek polní (Psammotettix alienus), kyjatka osenní (Sitobion avenae), kyjatka travní (Metopolophium dirhodum), mšice střemchová (Rhopalosiphum padi), obaleč obilní (Cnephasia pumicana), plodomorka plevová (Sitodiplosis mosellana), zelenuška žlutopásá (Chlorops pumilionis).
Zaplevelení
Z výsledků monitoringu zaplevelení ÚKZÚZ vyplývá, že mezi nejčastější plevele v pšenici patří chundelka metlice (Apera spica-venti), pýr plazivý (Elytrigia repens), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), svízel přítula (Galium aparine) a pcháč oset (Cirsium vulgare).
 
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava