Najdete nás na Facebooku

Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

prosychání výhonů borovice (Sphaeropsis sapinea)

prosychání výhonů borovice
Sphaeropsis sapinea

říše: houby (Fungitřída: Dothideomycetesčeleď: Botryosphaeriaceae

další názvy: prosychání borovice

vědecká synonyma: Diplodia pinastri, Diplodia pinea

Hostitelské spektrum
Borovice (Pinus spp.), velmi často b. černá (P. nigra), b. těžká (P. ponderosa), b. Jeffreyova (P. jeffreyi), b. osinatá (P. aristata), b. kleč (P. mugo) a další. Na borovici lesní (P. sylvestris) není výskyt tak častý, stejně tak další jehličnany, které jsou známy jako hostitelé z jiných států Evropy, na území ČR zatím zaznamenány nebyly.
Příznaky napadení
Typickými příznaky je zasychání terminálního pupene a jehlic asi v polovině své délky v období rašení. Pupeny jsou silně prosmolené, jehlice postupně žloutnou, rezivý, zasychají, ale neopadávají. V další vegetační sezóně postupně odumírají starší jehlice a celé větvičky směrem ke kmeni dřeviny, jehlice jsou celé uschlé a zrezivělé, v pozdější fázi se i ulamují. Na mrtvých jehlicích a výhonech houba fruktifikuje, vyrůstají zde černé pyknidy, kuželovitého tvaru, obsahující černé konidie. Stejné plodnice narůstají na spodní straně šišek.  
S. sapinea se může vyskytovat i na semenáčcích a mladých dřevinách, kde se projevuje předčasným zrezivěním celých semenáčků a poškozením terminálního pupene. Většinou se jedná o jinak stresované rostliny, např.: poruchy ve výživě, nedostatek vláhy apod.
Možnost záměny
Záměna je možná s některými jinými patogeny mající stejné symptomy při napadení hostitele. Mezi tyto patří Cenangium ferruginosumSirococcus strobilinusGremmeniella abietina. Spolehlivé odlišení je možné na základě mikroskopické determinace fruktifikujících plodnic.
Životní cyklus
Patogen přezimuje v napadených pletivech a na jaře a počátkem léta v závislosti na počasí se z černých, kuželovitých pyknid (vel. do 0,25–0,5 mm) uvolňují oválné, tmavohnědé konidie s oranžovým odstínem (vel. 40–50x12–17 µm). Výskyt pyknid je zaznamenán během celého roku, pokud je dostatečně vlhko a teplo, období fruktifikace může probíhat až do letního období. Vlastní symptomy jsou nejvíce patrné v druhé polovině léta a na podzim, i když v případě velmi suchého jara jsou symptomy znatelné už těsně po rašení. 
Hospodářský význam
S. sapinea je tzv. oportunním patogenem, jeho výskyt souvisí s dalšími okolnostmi jako je opakující se přísušek, nedostatečná výživa, napadení dalšími škůdci… Na odumřelých pletivech přežívá v saprotrofní fázi a může být zdrojem poškození pro ostatní dřeviny. V případě poškození pupenů je jakákoliv chemická ochrana zbytečná. Vhodné je napadený materiál odstranit a hledat skutečnou primární příčinu výskytu. Výskyt na semenáčcích ve školkách je zřídkavý, většinou se jedná o výpěstky se zanedbanou technologií pěstování.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava