ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

UKONČENÍ PRODEJE MALÝCH (ZAHRÁDKÁŘSKÝCH) BALENÍ BIOAGENS DO SKLENÍKŮ V ROCE 2021


S odcházejícím létem končí sezóna zahradních skleníků. Upozorňujeme na ukončení prodeje malobalení parazitických vosiček a dravých roztočů proti škůdcům do skleníků. 

V prodeji zůstávají pouze velkobalení.

Probiotická hnojiva

1-3 z 3

Probiotika pro rostliny a půdu LAIVEN

Probiotika LAIVEN výrazně přispívají ke zlepšení zdraví rostlin i půdy a k nárůstu výnosu i kvality produkce.  Svými účinky probiotika přispívají ke zlepšení životního prostředí.

Užitečné mikroorganismy pomáhají ekologickou cestou potlačit patogeny a vychýlit tak biodynamický systém ve prospěch přátelských bakterií (probiotik).


https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/02zdraviflor.png

Podporují růst

Kromě toho, že zlepšují výživu rostlin i strukturu půdy, takže se rostlinám lépe daří, jsou vitálnější a více plodí, mají probiotika LAIVEN Flora vliv i na navýšení hladiny fytohormonů (auxinů, giberelinů a cytokininů), které usnadňují rostlinám regeneraci a podporují je v růstu a zdravém vývoji.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Asset-663-1.png

Zlepšují výnos plodin

Probiotika zajišťují lepší úrodu. To proto, že rostliny jsou díky nim v celkově mnohem lepší kondici, mají kvalitnější kořenový systém i půdu. Probiotika také průběžně přeměňují draslík a fosfor z organické hmoty do formy pro rostliny přijatelné.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/15abioticstressflo1.png

Povzbuzují imunitu

Laktobacily zvyšují odolnost rostlin proti biotickému stresu tím, že patogenům zásadně zhoršují podmínky pro život. Mnoho mikroorganismů má také schopnost produkovat fytohormony podobné těm, které přirozeně regulují odolnost rostlin vůči nepřízni vnějšího prostředí.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/14patogen50B-1.png

Potlačují patogeny

Brání šíření nemocí i plísní a potlačují procesy zahnívání listů, plodů i kořenů. Potlačují choroboplodné mikroorganismy i škůdce. Probiotika patogenům berou „krmení“ a produkují kyselinu mléčnou i další látky, které omezí množení patogenů a tím je potlačí.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/10zapachlinie502.png

Posilují kořeny

Bohatý bakteriální život v půdě podporuje rostlinu v tvorbě kořenových výměšků, které jsou potravou pro mikroorganismy. Mikroorganismy na oplátku rostlině „předžvýkávají“ živiny z okolní organické hmoty do využitelné formy.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/06kvalitaf-1.png

Zvyšují kvalitu úrody

Zlepšují celkovou kondici rostlin a průběžně přeměňují draslík a fosfor z organické hmoty do formy přijatelné pro rostliny, což se kladně odráží na kvalitě, chuti i vůni plodů. Výrazně zvyšují jejich cukernatost, škrobnatost nebo olejnatost.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Asset-737.png

Zlepšují výživu

Urychlují rozklad odumřelé biomasy v půdě a přispívají k přeměně do půdy vložených živin na meziprodukty, které rostliny dokážou vstřebat a využít. Také rostlinám pomáhají získat živiny i vodu z hlubších vrstev půdy.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/13pudaflo.png

Zúrodňují půdu

Zlepšují složení půdní mikroflóry a tím i strukturu a úrodnost půdy. Rozkládají celulózu na hemicelulózu, která dokáže zadržet až šestisetnásobné množství vody, než sama váží, a tím zvyšují vodní kapacitu půdy. Bohatá kořenová vlákna zajišťují stabilitu půdě i rostlině a zabraňují erozi.