ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

plodomorka zelná (Contarinia nasturtii)

1-1 z 1
plodomorka zelná
Contarinia nasturtii

třída: hmyz (Insectařád: dvoukřídlí (Dipteračeleď: bejlomorkovití (Cecidomyiidae)

další názvy: bejlomorka zelná

Hostitelské spektrum
Brukvovité rostliny.
Popis druhu
Dospělci jsou žlutozelení nebo žlutohnědí, 1,5 mm dlouzí, podobní komárům. 
Larvy jsou jasně žluté, velmi ploché, dopředu silné zúžené. Dosahují délky 4 mm. Dovedou skákat.
Příznaky poškození
Larvy způsobují sáním kroucení a kadeření listů, krnění a ohýbání listů přes srdéčko. Srdéčko později odumírá - vyslepne, vytváří se nové postranní výhony (mnohohlavost), u květáku jsou růžice deformované nebo se nevytváří vůbec. Může dojít i k odumření rostlin. 
Možnost záměny poškození
Možno zaměnit s deficiencí molybdenu, která se projevuje také „vyslepnutím". Při Mo-deficientním vyslepnutí kromě netvoření růžic je typická i redukce a defomace listových čepelí.
Životní cyklus
Druh má 3–4 generace v roce. Dospělci 1. generace létají od poloviny května a nepřijímají potravu. Nejvíce škodí 2. generace v červnu. Samice kladou okolo 100 vajíček zpravidla v řadách na řapíky rostlin v srdíčku. Larvy se líhnou za 3–4 dny, kuklí se mělce v půdě. Doba vývoje jedné generace trvá 6–7 týdnů.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Zakrytí porostu netkanou textilií.
Chemická ochrana rostlin
Ochrana se provádí při dosažení prahu škodlivosti. Kontaktní insekticidy jsou na larvy dostatečně účinné, pokud je ochrana provedena včas. Při rozvleklém výskytu je nutno ošetření opakovat. Pro přímou ochranu lze použít pesticidy registrované proti bejlomorce zelné, případně proti škůdcům z řádu dvoukřídlých registrovaných do brukvovité zeleniny.