plochuška kmínová (Depressaria daucella)

plochuška kmínová
Depressaria daucella

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidoptera)čeleď: plochuškovití (Depressariidae)

další názvy: nesprávně makadlovka kmínová

vědecká synonyma: Depressaria apiella, Depressaria nervosa, Schistodepressaria nervosa

Hostitelské spektrum
Kmín, petržel, mrkev, pastinák, kopr a jiné druhy čeledi miříkovitých (Apiaceae).
Popis druhu
Motýli mají rozpětí křídel 20–25 mm. Základní barva křídel je hnědá až purpurově hnědá.
Vajíčka jsou šupinovitě plochá, v obryse oválná, dlouhá 0,5 mm, jasně zelená.
Housenky jsou v posledním vývojovém stupni velmi nápadné a pestré. Jsou černé se žlutým proužkem na každém boku. Hlava je černá. Bradavky na těle jsou černé, bíle vroubené. Pravé nohy jsou černé, panožky žluté.
Možnost záměny druhu
Housenka je hlavně v prvních stadiích zaměnitelná s housenkami obalečů rodu Cnephasia
Příznaky poškození
V chuchvalce spředené květní okolíky, okousané stopky květů a semen. Později ve stoncích otvory překlenuté pavučinovým víčkem. 
Životní cyklus
Má 1 generaci v roce. Přezimují motýli. Samičky kladou na jaře skupinky vajíček na spodní část květních stopek živných rostlin. Housenky nejprve ožírají pokožku. Později se vžírají do řapíků, stopek i lodyh, v nichž vykusují dřeň. V posledních dvou vývojových stupních žijí housenky v květenství. Spřádají okolíky a okusují stopky, květy i semena. Nejvíce škodí koncem května. Dorostlé housenky se vžírají do lodyh, kde se kuklí. Motýli se líhnou v červenci a srpnu.
Hospodářský význam
V některých letech mohou housenky zničit podstatnou část generativních orgánů (poupat, květů, tvořících se nažek), a tím pádem i výrazně snížit výnos nažek.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Nové porosty zakládat co nejdále od porostů určených v daném roce ke sklizni.
Chemická ochrana rostlin
Insekticidy aplikovat po zaznamenání prahového výskytu. Obvykle na počátku období kvetení. Důležité je nepropástnout období líhnutí housenek, období počátku jejich žíru. Aplikace insekticidů na vyšší vývojové stupně housenek je zpravidla problematická (nižší účinnost) a mnohdy již zbytečná. 
Při rozhodování se o nutnosti aplikace, při volbě insekticidu a termínu aplikace zohlednit fakt, že kmín je hojně navštěvován řadou druhů hmyzu (nejen včely), které nesmí být postřikem ohroženy. 
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava