ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

plíseň salátu (Bremia lactucae)

1-21 z 21
plíseň salátu
Bremia lactucae

říše: Chromista třída: Oomycetes čeleď: Peronosporaceae

další názvy: plíseň salátová

vědecká synonyma: Botrytis gangliformis, Bremia centaureae, Bremia gangliformis, Peronospora gangliformis

Hostitelské spektrum
Hostitelskými rostlinami této plísně jsou zástupci 36 rodů čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). Ze zeleniny jsou to především různé druhy salátu – Lactuca sativa - máslový, ledový, listový, římský, k česání apod., ale i čekanka, štěrbák a artyčoky. Hostitelskými rostlinami jsou ale i některé okrasné rostliny (např. z rodu Senecio a Gaillardia), plevelné a volně rostoucí druhy.
Příznaky napadení
První příznaky se objevují na nejstarších listech jako žlutozelené nepravidelné skvrny, většinou ohraničené silnější žilnatinou. Na mladších listech mohou být skvrny difúzní, kdežto na starších (vnějších) listech jsou převážně ohraničené výraznější nervaturou. Na spodní straně těchto skvrn se tvoří bělavý poprašek reprodukčních orgánů (sporangiofory a sporangia). Skvrny se postupně zvětšují, splývají, zasychají a nekrotizují. Napadené listy žloutnou, zasychají nebo podléhají sekundárním hnilobám, které jsou způsobovány saprofytickými houbami nebo bakteriemi. 
Choroba se rozšiřuje směrem do středu hlávek. Patogen napadá rostliny ve všech vývojových fázích, při napadení mladých rostlin dochází k jejich úhynu. Napadána jsou i květenství. Především u mladých rostlin se může vyskytnou systémová infekce. 
Životní cyklus
Z jednoho vegetačního období do druhého se choroba šíří pomocí infikovaných semen a nebo prostřednictvím speciálních vytrvalých výtrusů (oospor), které se nacházejí především v posklizňových zbytcích. Během vegetace se choroba šíří nepohlavními výtrusy (konidiemi). Výskyt a šíření choroby podporuje vysoká vzdušná vlhkost (nad 90 %), ovlhčení listů (deštivé počasí, nevhodná zálivka) a teploty mezi 15 až 20 °C. Suché a slunečné počasí s nočními teplotami nad 15 °C průběh infekce zastavuje. 
Choroba se zpočátku vyskytuje v malých, snadno přehlédnutelných ohniscích, avšak za vhodných podmínek může napadnout celý porost prakticky „přes noc“. Primární ohniska vznikají v místech, kde došlo k primární infekci rostliny prostřednictvím vzduchem přenosných konidií nebo z půdy prostřednictvím oospor. Choroba často pokračuje na rostlinách i po jejich sklizni.
Hospodářský význam
Jedná se o nejzávažnější chorobu salátu, která se vyskytuje všude tam, kde se pěstuje salát. 
V minulosti se jednalo o velmi nebezpečnou epidemickou chorobu, která je v současnosti vážným patogenem pouze u náchylných odrůd salátu, především rychleného a v semenných kulturách.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Základem ochrany je včasná a důsledná likvidace posklizňových zbytků, hluboká orba (rytí), desinfekce pěstebního substrátu, intenzivní větrání pěstebních prostorů, vhodný způsob závlahy, likvidace plevelných rostlin. Velmi důležitým opatřením je pěstování geneticky rezistentních odrůd. Toto opatření je však značně komplikováno existencí značného množství ras (v současnosti minimálně 25) a stálým vznikem ras nových, které dosavadní rezistenci překonávají.

Flowbrix 1 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
695,00 Kč s DPH

Flowbrix 5 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
2 890,00 Kč s DPH

Flowbrix 10 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
4 980,00 Kč s DPH

Flowbrix 20 l

Měďnatý fungicid
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
9 820,00 Kč s DPH

Altela 50 ml

Pasivní pomocný prostředek pro podporu zdravotního stavu rostlin
SKLADEM U DODAVATELE - dodání 2-7 pracovních dní
185,00 Kč s DPH

Altela 5 l

Pasivní pomocný prostředek pro podporu zdravotního stavu rostlin
SKLADEM U DODAVATELE - dodání 2-7 pracovních dní
7 805,00 Kč s DPH

Altela 1 l

Pasivní pomocný prostředek pro podporu zdravotního stavu rostlin
SKLADEM U DODAVATELE - dodání 2-7 pracovních dní
1 650,00 Kč s DPH