Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

plíseň rajčete (Phytophthora infestans)

plíseň rajčete
Phytophthora infestans

říše: Chromista třída: Oomycetes čeleď: Pythiaceae

Hostitelské spektrum
Pravděpodobně jen rajčata.
Příznaky napadení
Na listech vznikají od okrajů neohraničené, vodnaté, později hnědé skvrny, které se rychle rozšiřují. Na rozhraní zdravého a nekrotického pletiva se na spodní straně listů za vlhkého počasí objevují nevýrazné, bílé povlaky reprodukčních orgánů houby. Listy postupně odumírají. Na plodech se nejdříve objeví malá šedozelená místa, která se rychle zvětšují. Nemocné pletivo hnědne a jeho povrch je vrásčitý. Na dozrávajících plodech je napadené pletivo odděleno od zdravého zelenavým lemem. Pletivo pod skvrnami je rovněž tmavé. Choroba se šíří na plodech i po jejich sklizni.
Životní cyklus
Doposud nebylo hodnověrně prokázáno, že izoláty z rajčat jsou schopné infikovat brambory a opačně. Houba přezimuje ve formě oospor v napadených částech rostlin. 
Porosty jsou napadány zejména od července, tj. v době s vyšší vzdušnou vlhkostí nebo vydatnějšími srážkami a při střídání teplot (např. chladné noci). Optimální teplota je 12 až 13 °C.
Hospodářský význam
Nejnebezpečnější choroba polních rajčat. V některých letech může zcela zničit úrodu.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Často doporučovaná dostatečná prostorová izolace od porostů brambor je pravděpodobně bezpředmětná.  
Pěstovat rajčata v místech s dostatečným osluněním (zejména již při východu slunce) a dostatečným pohybem vzduchu.
Nikdy nepěstovat rajčata v blízkosti vodních toků a ploch nebo ve stínu stromů, vysokých plodin, budov apod. 
Včas a důsledně likvidovat napadené rostliny.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava