Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

plíseň máku (Peronospora arborescens)

plíseň máku
Peronospora arborescens

říše: Chromista třída: Oomycetes čeleď: Peronosporaceae

další názvy: peronospora maková, plíseň maková

Hostitelské spektrum
Mák a příbuzné plevele.
Příznaky napadení
Příznaky poškození jsou rozdílné, podle toho, kdy došlo k infekci. Napadené listy jsou ztluštělé, zkadeřené, křehké. Na spodní straně listů je hustý povlak špinavě bílých až šedofialově zabarvených sporangioforů a sporangií. Napadené dospělé listy jsou hnědě skvrnité. Lodyha se při silném napadení neprodlužuje, nevětví, a pokud vytvoří poupata, zpravidla nevykvetou. Napadený vrchol mladých rostlin vytváří hlávkovitý křehký útvar pokrytý fialově šedým povlakem sporangioforů a sporangií. Na napadených lodyhách se vytvářejí deformované makovice. Jsou drobné, baňaté, často fialově zbarvené, semena mohou být zakrnělá. Semena v makovicích napadených P. arborescens jsou drobná, nevyzrálá a netvoří se v nich chuchvalce. 
Možnost záměny
Na listech je možnost záměny s bakteriální stonkovou hnilobou máku a pleosporovou hnědou skvrnitostí máku. Ve srovnání s bakteriózou jsou skvrny neprůsvitné, tmavší. Skvrny plísně máku jsou o něco světlejší ve srovnání s pleosporovou hnědou skvrnitostí máku. Zažloutnutí a zkroucení listů může být zaměněno s poškozením od mšice makové. U mšice makové jsou na spodní straně listů viditelné kolonie mšic. Na makovicích je možnost záměny také s černí máku a pleosporovou hnědou skvrnitostí. 
Životní cyklus
Přetrvává mycelium v endospermu semen. Patogen může přežít na napadených rostlinných zbytcích. K infekci dochází zpravidla od května do sklizně. Nižší teploty, ovlhčení a vysoká vzdušná vlhkost a hustý porost vytvářejí vhodné podmínky pro napadení.
Hospodářský význam
Rostliny napadené do fáze listové růžice a dlouživého růstu odumírají nebo nedají výnos. Choroba rozšířena ve všech oblastech pěstování máku. Význam narůstá v letech s příznivými podmínkami pro vývoj patogenu.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Zdravé osivo, odolné odrůdy, zásady střídání plodin (min 3–4 roky), mák nesít do těžkých slévavých půd, hustota porostu, vyrovnaná výživa, podpora rozkladu posklizňových zbytků.
Chemická ochrana rostlin
Moření osiva s využitím účinnosti přípravku Cruiser OSR na houbové patogeny přenosné osivem. Ošetření je nutné provádět preventivně nebo na počátku zaznamenaného výskytu. V případě silného napadení vysokého počtu rostlin se u napadených rostlin nedá předpokládat dobrý výnos. Fungicidní ošetření od 2 až 3 pravých listů až do květu.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava