Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

plíseň česnekovitých (Peronospora destructor)

plíseň česnekovitých
Peronospora destructor

říše: Chromista třída: Peronosporomycetesčeleď: Peronosporaceae

další názvy: plíseň cibulová

vědecká synonyma: Peronospora schleideni

Hostitelské spektrum
Především cibule kuchyňská, šalotka a cibule zimní, méně často i pór, pažitka a některé okrasné a volně rostoucí druhy rodu Allium.
Příznaky napadení
Na listech a na květních stvolech vznikají světlezelené až zelenožluté skvrny, které se postupně zvětšují a splývají. Především za vlhkého počasí se skvrny pokrývají hnědošedým povlakem houby, z něhož se patogen šíří větrem na okolní rostliny. Nekrotizované skvrny se druhotně pokrývají tmavými sametovými povlaky saprofytických „černí“. Následkem toho listy a květní stvoly odumírají, lámou se a poléhají. Z důvodu výrazné redukce asimilační plochy jsou cibule malé, nevyzrálé („krkaté“) a špatně skladovatelné (především předčasně raší).
Rostliny se systémovou infekcí jsou zakrslé, zkroucené, většinou celé pokryté šedavým porostem houby a poměrně brzy hynou. 
Životní cyklus
Patogen nejčastěji přezimuje ve formě mycelia v bezpříznakově napadených cibulích (v sazečce, semenných matkách, šalotce), z nichž pak vyrůstají rostliny se systémovou infekcí. Z těchto rostlin se patogen šíří větrem a to i na značné vzdálenosti. Dalšími zdroji infekce jsou napadené posklizňové zbytky a není vyloučen i přenos choroby osivem. Do rostlin patogen proniká jen průduchy. Šíření choroby podporuje vysoká vzdušná vlhkost, rosy, dešťové srážky (především v noci a brzy ráno) a chladnější teplota vzduchu (10–15 °C).
Hospodářský význam
Plíseň je celosvětově nejzávažnější chorobou cibule kuchyňské, která se za vhodných podmínek velmi rychle epidemicky šíří a způsobuje značné škody. 
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Řidší spony výsevů a výsadeb, nepřehnojování dusíkem, umístění porostů do slunných a vzdušných poloh (nikdy ne do blízkosti vodních toků a nádrží, do stínu vysokých plodin, stromů a budov) a vhodná likvidace posklizňových zbytků.  Důležité je oslunění porostů bezprostředně po východu slunce. Vhodná je orientace řádků a záhonů ve směru východ – západ (u nás převládající větry, lepší oslunění porostů brzy z rána sluncem). Obojí urychluje osychání rostlin. 
Důležitá je prostorová izolace mezi jednotlivými hostitelskými druhy, typy (jarní a ozimou) a způsoby pěstování (ze semene, ze sazečky, na semeno). Především v semenných porostech je účelné včasné (do konce dubna) odstraňování rostlin se systémovou infekcí. 
Rozdíly v náchylnosti jednotlivých odrůd nejsou podstatné. Odrůdy se slabším olistěním a odrůdy s rovnými listy jsou méně napadány než odrůdy, u nichž se listy ohýbají a zalamují.
Chemická ochrana rostlin
U kontaktně působících přípravků je třeba provést ošetření tak, aby byla zasažena celá plocha listů, resp. květních stvolů. Vzhledem k voskovému povlaku na povrchu listů je třeba k přípravkům přidávat vhodné smáčedlo, pokud však toto není již obsaženo ve finální formulaci přípravku. Většinou se ošetřuje od června a postřiky se podle potřeby opakují až do fyziologické zralosti natě.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava