Najdete nás na Facebooku

Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

plíseň brukvovitých (Hyaloperonospora parasitica)

plíseň brukvovitých
Hyaloperonospora parasitica

říše: Chromista třída: Oomycetes čeleď: Peronosporaceae

další názvy: plíseň zelná, nepravé padlí

vědecká synonyma: Botrytis parasitica, Peronospora parasitica

Hostitelské spektrum
Patogen napadá všechny rostliny z čeledi brukvovité (Brassicaceae), tzn. brukvovité zeleniny (hlávkové zelí, květák, brokolice, kedluben, kapusta hlávková, kapusta růžičková, kadeřávek, pekingské zelí, čínské zelí, tuřín, vodnice), brukvovité olejniny (řepka, hořčice), brukvovité plodiny používané na zelené hnojení, brukvovité plevele (především hořčici rolní a ředkev ohnici) a okrasné rostliny. 
Příznaky napadení
Na pravých i děložních listech vznikají nejprve světle zelené vodnaté skvrnky, viditelné především na spodní straně listů. Později se skvrny zvětšují a žloutnou. Za vlhkého počasí (po dešti nebo brzy ráno) se na spodní straně listů objevuje bělavý povlak houby. Napadené listy postupně žloutnou, odumírají a opadávají. Silněji napadené mladé rostliny odumírají. U starších rostlin jsou napadány zvláště starší (vnější) listy. 
U hlávkového zelí může infekce pronikat i do hlávek a způsobovat jejich mokrou skládkovou hnilobu. U květáku někdy dochází k černání růžic a u ředkví a ředkviček k černání vnitřních pletiv bulev. Při systémové infekci dochází k celkovému zbrzdění růstu, barevným změnám, zasychání a odumírání pletiv. 
Možnost záměny
Příznaky choroby je možné zaměnit s příznaky napadení na listech patogennem Alternaria spp. Pro patogen Pparasitica je typické bělavý až šedavý povlak mycelia na spodní straně listu.
Životní cyklus
Původce plísně brukvovitých přežívá z jednoho vegetačního období do druhého na přezimujících rostlinách (řepce ozimé a některých druzích plevelů) a na napadených posklizňových zbytcích. Do rostlin neproniká průduchy, ale mezi stěnami jednotlivých buněk pokožky. Inkubační doba, tj. doba od proniknutí patogena (tj. od infekce) po vznik prvních viditelných příznaků, je v závislosti na teplotě 2 až 4 dny. 
Protože se jedná o „pravou“ plíseň, k infekci rostlin a tím k šíření choroby je nezbytná po určitou dobu přítomnost vody na povrchu rostlin. Výskyt je podporován zastíněnými a závětrnými polohami (v blízkosti vodních toků a nádrží, v závětří a stínu vyšších porostů nebo budov apod.), vlhkým nebo deštivým a současně studeným počasím, nedostatkem draslíku a nadbytkem dusíku. 
Hospodářský význam
Největší škody jsou sice způsobovány u mladých sazenic a v semenných kulturách, ale v posledních letech však v některých oblastech dochází i k silnému poškození konzumních porostů (především hlávkového zelí a květáku), obzvláště v době několik týdnů před sklizní. 
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Likvidace sklizňových zbytků. Většina odrůd ozimé řepky vykazuje dobrou odolnost. Zpravidla porosty infekci překonají.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava