ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

pilatka hálčivá (Pontania proxima proxima)

1-3 z 3
pilatka hálčivá
Pontania proxima proxima

třída: hmyz (Insectařád: blanokřídlí (Hymenopteračeleď: pilatkovití (Tenthredinidae)

vědecká synonyma: Euura flavipes, Hoplocampa gallicola, Pontania capreae, Pontasnia proxima proxima

Hostitelské spektrum
V případě tohoto druhu škůdce se jedná o oligofágního zástupce herbivora s trofickou vázaností na vrby. Tento druh byl také pozorován na listech topolů. Nálezy na topolech byly ovšem jen ojedinělé. 
Popis druhu
Tato pilatka je v dospělosti význačná zavalitým tělem, má rovná tykadla (3–30 článků). Přední hruď je velmi krátká a sahá na stranách až k bázi křídel. Středohruď je od zadohrudi zřetelně oddělena hlubokou rýhou. Žilnatina křídel je velmi dobře i makroskopicky patrná. Na předních holeních jsou dvě výrazné ostruhy. Kladélko samiček je krátké a nepřesahuje konec zadečku. 
Larvy (housenice) jsou lysé, podobají se housenkám. Od housenek se liší větším počtem končetin - mají obyčejně 6?8 párů panožek (vč. tzv. pošinek). Larvy po dokončení vývoje tvoří zámotek buď volně zavěšený, nebo v trhlinách kůry. Zámotky jsou také často ukrývány v zemi. V něm mohou setrvávat i déle než do další vegetační sezóny – diapauza.
Možnost záměny druhu
Druh je velmi snadno zaměnitelný za jiné druhy stejné, či příbuzné čeledi. V dospělčím stádiu se obecně jedná o velikostně menší jedince (oproti zástupcům ploskohřbetkovitých a pilořitkovitých). Od jedinců spadajících do čeledi hřebenulovitých jsou dospělí jedinci této pilatky štíhlejší a míně zaoblenějšího tvaru těla. Počet končetin larválních jedinců je charakteristický právě pro tuto čeleď (pilatkovití). Hlavním rozdílem např. od zástupců čeledi ploskohřbetkovitých je počet a rozložení končetin. U ploskohřbetek jsou na těle přítomné pouze čtyři páry končetin (3 páry hrudních nožek a 1 pár pošinek). 
Příznaky poškození
Na listech jsou tvořeny charakteristické hálky, které se v pozdějším čase intenzivně barví do červena. Hálky se vyskytují v počtu cca. 1?6 (8) kusů na jednom listu. V každé hálce se vyskytuje vždy pouze jeden larvální jedinec. Vajíčka jsou snášeny na listy podél žeber nebo do mladých výhonků živných dřevin. Larvy žijí zhusta pospolitě na listech, kde vytváří svojí žírovou činností hálky zhruba velkosti kávového zrna. Hálky jsou nejdříve světle a zelené a později výrazně červenají, proto jsou na listech jasně viditelné. 
Možnost záměny poškození
Záměny poškození jsou velice řídké, neboť tvorba hálek je pro tento druh charakteristická. Poškození lze zaměnit např. s fyziologickými projevy deficience, či magnificence některé z rostlinných živin, nebo s některým jiným hálkotvorným zástupcem. Ovšem tvar a velikost hálek je pro tento druh velmi charakteristická.
Životní cyklus
Dospělci se v terénu objevují v květnu (červnu) a přistupují ke kladení vajíček. Larvální a poté kukelní vývoj s rozvojem charakteristických hálek trvá cca 40 dní. Další generace dospělců se objevuje v červenci (srpnu). Je to druh, který má dvě generace za rok.
Hospodářský význam
Tento druh škodí především jako fyziologický škůdce a to především u mladších dřevin. U vzrostlých dřevin není úbytek asimilační plochy tak zásadní, jako u mladších dřevin. Pokud je výskyt a aktivita tohoto druhu silná a opakovaná a navíc doplněná nějakým dalším stresujícím faktorem, může nastat úhyn hostitelských stromků.

Quassia amara 50 g

Dřevo z tropického keře Quassia amara proti pilatkám
SKLADEM - dodání do 2 pracovních dní
185,00 Kč s DPH

SpinTor 240 SC 1 l

Přírodní insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
5 880,00 Kč s DPH