ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

píďalka podzimní (Operophtera brumata)

1-8 z 8
píďalka podzimní
Operophtera brumata

třída: hmyz (Insectařád: motýli (Lepidoptera)čeleď: píďalkovití (Geometridae)

další názvy: píďalka zimní menší, vlnopásník ovocný

vědecká synonyma: Cheimatobia brumata

Hostitelské spektrum
Třešně, meruňky, slivoně, jabloně aj. listnaté dřeviny.
Popis druhu
Přední křídla samečků jsou světle hnědá s tmavší kresbou. Zadní křídla světle šedá. Samečci měří v rozpětí křídel 3 cm. Samičky mají křídla zakrnělá, neschopná letu. Jsou hnědošedé a měří 8–10 mm. 
Vajíčka jsou tupě oválná, 0,8 mm dlouhá a 0,5 mm široká, s jemnou síťovou skulpturou, zpočátku světle zelená, později oranžová, před líhnutím tmavá. 
Housenky jsou zelenavé až hnědavé. Po stranách mají 3 bílé a na hřbetě jeden tmavozelený pás. Dorůstají délky 3 cm.
Příznaky poškození
Na jaře požerky na mladých listech, květních poupatech, květech i plodech ovocných dřevin. V listech vykousané zpočátku drobné otvory, které se postupně zvětšují, až zůstávají jen silnější žebra. Výjimečně může způsobit i holožír.
Životní cyklus
Samičky pozdě na podzim šplhají po kmenech stromů a kladou převážně jednotlivě na větve a větvičky vajíčka. Housenky se líhnou v době rašení pupenů. Vykusují pupeny, květy a rašící lístky, později starší listy i plody. Listy i květenství spřádají a zdržují se uvnitř smotků. Ožírají i plody a základy pecek a jader, zvláště u třešní, slivoní a jabloní. V červnu se kuklí, většinou v půdě. Dospělci se líhnou v pozdním podzimu. 
K přemnožení píďalek přispívá vlhké a chladné léto a dlouhý mírně vlhký podzim s nedlouhým obdobím mrazu. Naopak horký a suchý rok působí nepříznivě.
Hospodářský význam
Škodí hlavně na jaře. V některých letech přemnožení způsobuje holožíry. Gradace někdy trvá i několik let.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Podpora predátorů a parazioidů. 
Instalace vhodných ptačích budek (sýkorníků a rehkovníků) do okolí sadů nebo na jejich okraje. 
Údržba veřejné zeleně, extenzivních sadů a zahrad, ovocných alejí v okolí.
Nechemické metody ochrany rostlin
Instalace lepových pásů na kmeny stromů na podzim nebo provedení lepových nátěrů kmenů. 
Lepové pásy se umísťují na kmeny stromů nejpozději v první polovině října. Snímají se v únoru. Lepidlo se nanáší na kmeny dřevin nejpozději v první polovině října. Nanáší se špachtlí ve výšce 1–1,5 m nad zemí v souvislé 1–2 mm tlusté vrstvě v podobě 8–10 cm širokého prstence. Kůra dřevin před nanášením lepu musí být důkladně očištěna a uhlazena. 
Lepovými pásy nebo nátěry musí být současně opatřeny i kolíky umístěné u dřevin. 
Lepové pásy i nátěry musejí být pravidelně kontrolovány a zbavovány přilepeného hmyzu i mechanických nečistot. Jsou-li silně znečištěny, je nutné je obnovit.
Chemická ochrana rostlin
Nejvhodnější termín k ošetření je na jaře při výskytu nejmladších housenek.

SpinTor 240 SC 1 l

Přírodní insekticidní přípravek
NA OBJEDNÁVKU - dodání 7-14 dní od objednání
5 880,00 Kč s DPH