padlí pšenice (Blumeria graminis)

padlí pšenice
Blumeria graminis f. sp. tritici (teleom.) - Oidium monilioides (anam.)

říše: houby (Fungitřída: Leotiomycetes čeleď: padlí (Erysiphaceae)

další názvy: padlí travin, padlí travní na pšenici

vědecká synonyma: Erysiphe graminis f.sp. tritici (teleom.), Acrosporium monilioides (anam.)

Hostitelské spektrum
Pšenice. Každý druh rostlin má své specializované formy padlí, které nepřecházejí na druhy jiné (např. z ječmene na pšenici). Navíc existují četné patotypy houby, které jsou patogenní pouze pro odpovídající genotyp.
Příznaky napadení
Houba vytváří na napadených listech nejprve drobné bělavé kupky, které se v průběhu několika dní rozrůstají do bělavých až šedých polštářů. Na konci vegetace v průběhu nalévání zrna pšenice se v kupkách padlí tvoří černá tečkovitá kleistothecia.
Životní cyklus
Původcem onemocnění je obligátní parazit, který přečká zimní období ve formě mycelia na živých pletivech listů a listových pochvách hostitele. Na jaře se choroba dále šíří vzdušným přenosem konidií, a to především při oblačném počasí bez intenzivního několikadenního slunečního svitu. Období silných srážek redukuje potenciál patogenu k rychlému rozvoji epidemie. Při teplotním optimu kolem 20 °C je inkubační doba mezi 5 až 7 dny.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR. Napadá listy a klasy pšenice, dochází k omezení asimilace, což se projevuje ve snížení hmotnosti 1000 zrn. Při silné epidemii na počátku jara může dojít ke snížení počtu odnoží.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Základní prevencí je setí geneticky rezistentních odrůd. Harmonická výživa, vytváření optimálních růstových podmínek a nepodporovat vznik hustých porostů.
Chemická ochrana rostlin
Ošetření fungicidy se provádí podle signalizace nebo při ohrožení. Výjimečně již od BBCH 30 (počátek sloupkování), obvykle od BBCH 37 (objevení se posledního listu) do BBCH 59 (konec metání). Pozdnější zásahy se zpravidla provádějí proti celému komplexu listových a klasových chorob.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

PLATBA ZA OBJEDNÁVKU

Expresní doprava