Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

padlí ječmene (Blumeria graminis)

padlí ječmene
Blumeria graminis (teleom.) - Oidium monilioides (anam.)

říše: houby (Fungitřída: Leotiomycetes čeleď: padlí (Erysiphaceae)

další názvy: padlí travní na ječmeni, padlí travní ječmene

vědecká synonyma: Erysiphe graminis f. sp. hordei (teleom.) - Acrosporium monilioides (anam.)

Hostitelské spektrum
Ječmen.
Příznaky napadení
Houba vytváří na napadených listech nejprve drobné bělavé kupky, které se v průběhu několika dní rozrůstají. Často se vyskytuje hypersenzitivní reakce listového pletiva ječmene v podobě hnědě zbarvených, chloroticky ohraničených drobných skvrn.
Životní cyklus
Původcem onemocnění je obligátní parazit, který přečká zimní období ve formě mycelia na živých pletivech listů a listových pochvách hostitele. Na jaře se choroba dále šíří vzdušným přenosem konidií, a to především při oblačném počasí bez intenzivního několikadenního slunečního svitu. Období silných srážek redukuje potenciál patogenu k rychlému rozvoji epidemie. Při teplotním optimu kolem 20 °C je inkubační doba mezi 5 až 7 dny.
Hospodářský význam
Vyskytuje se na celém území ČR. Napadá listy a klasy pšenice, dochází k omezení asimilace, což se projevuje ve snížení HTS. Při silné epidemii na počátku jara může dojít ke snížení počtu odnoží.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Upřednostnit geneticky rezistentní odrůdy (vysévat odrůdy s různě založenou odolností). Nevysévat ozimý ječmen v blízkosti pozemků, kde bude pěstovaný jarní ječmen. Harmonická výživa, nepřehnojovat dusíkem. Zvýšené nebezpečí výskytu u časně setých porostů ozimého ječmene. Větší riziko výskytu v málo vzdušných lokalitách.
Chemická ochrana rostlin
Fungicidní ošetření se provádí podle signalizace nebo při ohrožení již v průběhu odnožování, obvykle od BBCH 30 (počátek sloupkování). Pozdější zásahy jsou zpravidla kombinací proti komplexu listových chorob. Střídat skupiny fungicidních účinných látek s cílem oddálit vznik rezistence patogenu.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava