Příjem objednávek na živé organismy až na 28. týdenUpozorňujeme zákazníky, že vzhledem ke státním svátkům ve 27. týdnu a ke skutečnosti, že se dnem volna zkrátí doba na dodání a prodlouží se víkend a vyřizování objednávek na živé organismy trvá 7 dní, přijímáme objednávky na BIOAGENS až na 28. týden.

padlí javorové (Sawadaea bicornis)

padlí javorové
Sawadaea bicornis (teleom.) - Oidium aceris  (anam.)

říše: houby (Fungitřída: Leotiomycetes čeleď: padlí (Erysiphaceae)

vědecká synonyma: Erysiphe bicornis, Uncinula bicornis

Hostitelské spektrum
Javory Acer spp., vyskytuje se jak u domácích j. klen (A. pseudoplatanus), j. mléč (A. platanoides), j. babyka (A. campestre), j. jasanolistý (A. negundo), tak u druhů introdukovaných j. červený (A. rubrum), j. dlanitolistý (A.palmatum) a další, vyskytuje se také u četných kultivarů javorů. 
Příznaky napadení
Bílý povlak mycelia na čepelích narůstající už při plném vyrašení listů koncem května. Mycelium dobře viditelné během celého léta, koncem vegetace je nejintenzivnější. Vyskytuje se i na nažkách a přetrvává zpočátku i na opadávajícím listí.
Možnost záměny
Kromě druhu S. bicornis se současně vyskytuje na javorových listech S. tulasnei. Mikroskopicky jsou oba druhy snadno identifikovatelní. Pro běžnou praxi odlišení není důležité, hostitelské spektrum je obdobné.
Životní cyklus
Padlí přezimuje v podobě mycelia v pupenech a v plodnicích kleistotheciích v opadlém listí pod stromy. Primární mycelium na listových čepelích je dobře viditelné už v období května a první konidie – oidie narůstají už počátkem června. Těmi se patogen šíří během letního období. V tomto období je primární infekce dobře viditelná na rozvinutých listových čepelích. Ideální podmínky jsou vyšší vzdušná vlhkost, teplota nad 20°C a mírný pohyb vzduchu. Přezimující kleisthothecia se zakládají koncem srpna až v září, převážně na lícní straně listů. 
Hospodářský význam
Padlí javorové je běžným patogenem javorů, vyskytuje se u všech věkových skupin dřevin. Ve školkách je jeho výskyt eliminován použitím širokospektrálních fungicidů, které pokrývají prevenci i před ostatními listovými patogeny. U vzrostlých dřevin se chemická ochrana neprovádí.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava