ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Vážení zákazníci,

na základě vládního doporučení v souvislosti se šířením COVID-19 podporujeme omezení platby v hotovosti (na dobírku). Proto doporučujeme při tvorbě objednávky volit bezhotovostní platbu předem. K tomuto kroku jsme se připojili z hygienického hlediska a došlo tím k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit případné riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi doručovateli a příjemci.

Děkujeme za pochopení.

padání klíčních rostlin brukvovitých (Pythium spp.)

1-3 z 3
padání klíčních rostlin brukvovitých
Pythium spp., Fusarium spp., Alternaria brassicae, Thanatephorus cucumeris (teleom.) - Rhizoctonia solani (anam.), Thielaviopsis basicola

říše: houby (Fungi)

další názvy: hniloby vzcházejících rostlin

Příznaky napadení
Nejčastějším příznakem je vodnatění a postupné černání kořenového krčku mladých rostlin. Kořenový krček se v místě napadení zužuje, rostliny se sklánějí k zemi („padají“) a hynou. V některých případech rostliny hynou ještě před vzejitím. V porostech se padání klíčních rostlin většinou šíří ohniskovitě. V jiných případech dochází k hnědnutí nebo černání a postupnému odumírání kořenů nebo celých klíčků.
Životní cyklus
Původci padání klíčních rostlin většinou přežívají saprofyticky v půdě a nebo na posklizňových zbytcích. V některých případech mohou být přenášeny i semeny a sadbou. Protože se jedná o typickou komplexní chorobu, má každý původce i jiný vývojový cyklus. Padání klíčních rostlin podporuje především nedostatek světla, nadbytek vody, utužená půda a vysoké teploty půdy i vzduchu.
Hospodářský význam
Významná choroba, především předpěstovávané sadby (nejčastěji do fáze 2 až 4 pravých listů). Plodiny s pomalým počátečním růstem jsou poškozovány mnohem více.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Předpěstovávání sadby v prostředí s dostatkem světla, s nepříliš vysokou teplotou a jen s přiměřenou zálivkou. Pěstební substráty musí být prosty původců padání klíčních rostlin. Komposty musí být vyzrálé. Důležitá je též kvalitní příprava seťového lůžka, nepříliš hluboké setí, vhodná hustota a nepřehnojování dusíkem.
Veškeré používané nářadí, prostory a zařízení se doporučuje vhodným způsobem desinfikovat (např. Savo, Chloramin, plátková síra). 
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Dezinfekce substrátů tepelná nebo chemická. V případě tepelné desinfekce je třeba, aby celý objem propařovaného substrátu nebo zeminy byl zahřát minimálně po dobu 30 minut na teplotu 90–100 °C. 
Chemická ochrana rostlin
K přímým způsobům ochrany patří mimo tepelné i chemická desinfekce pěstebních substrátů nebo moření osiva.