Výskyt housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech


Upozorňujeme na výskyt podzimních housenek zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na krušpáncích / buxusech. Doporučujeme podzimní ošetření, omezí se tím jarní napadení. Housenky z podzimní generace se chystají k přezimování. Biologický postřik Lepinox® Plus obsahující bakterii Bacillus thuringiensis »  má vysokou účinnost na housenky zavíječe a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. 

padání klíčních rostlin brukvovitých (Pythium spp.)

padání klíčních rostlin brukvovitých
Pythium spp., Fusarium spp., Alternaria brassicae, Thanatephorus cucumeris (teleom.) - Rhizoctonia solani (anam.), Thielaviopsis basicola

říše: houby (Fungi)

další názvy: hniloby vzcházejících rostlin

Příznaky napadení
Nejčastějším příznakem je vodnatění a postupné černání kořenového krčku mladých rostlin. Kořenový krček se v místě napadení zužuje, rostliny se sklánějí k zemi („padají“) a hynou. V některých případech rostliny hynou ještě před vzejitím. V porostech se padání klíčních rostlin většinou šíří ohniskovitě. V jiných případech dochází k hnědnutí nebo černání a postupnému odumírání kořenů nebo celých klíčků.
Životní cyklus
Původci padání klíčních rostlin většinou přežívají saprofyticky v půdě a nebo na posklizňových zbytcích. V některých případech mohou být přenášeny i semeny a sadbou. Protože se jedná o typickou komplexní chorobu, má každý původce i jiný vývojový cyklus. Padání klíčních rostlin podporuje především nedostatek světla, nadbytek vody, utužená půda a vysoké teploty půdy i vzduchu.
Hospodářský význam
Významná choroba, především předpěstovávané sadby (nejčastěji do fáze 2 až 4 pravých listů). Plodiny s pomalým počátečním růstem jsou poškozovány mnohem více.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Předpěstovávání sadby v prostředí s dostatkem světla, s nepříliš vysokou teplotou a jen s přiměřenou zálivkou. Pěstební substráty musí být prosty původců padání klíčních rostlin. Komposty musí být vyzrálé. Důležitá je též kvalitní příprava seťového lůžka, nepříliš hluboké setí, vhodná hustota a nepřehnojování dusíkem.
Veškeré používané nářadí, prostory a zařízení se doporučuje vhodným způsobem desinfikovat (např. Savo, Chloramin, plátková síra). 
Nechemické metody ochrany rostlin
Mechanická a fyzikální ochrana
Dezinfekce substrátů tepelná nebo chemická. V případě tepelné desinfekce je třeba, aby celý objem propařovaného substrátu nebo zeminy byl zahřát minimálně po dobu 30 minut na teplotu 90–100 °C. 
Chemická ochrana rostlin
K přímým způsobům ochrany patří mimo tepelné i chemická desinfekce pěstebních substrátů nebo moření osiva.
ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Filtrovat výsledky

Služby zákazníkům

Telefon: +420 228 885 123, +420 608 748 548

B I O A G E N S
biologická ochrana rostlin

  • - Dodávka a prodej prostředků biologické ochrany rostlin.
  • - Konzultační služby v oblasti ochrany rostlin více 


TELEFON / E-MAIL / CHAT

OBJEDNÁVKY DO ČTVRTKA

Expresní doprava